powtórka - Mgr inż. A. Kapczyński

Transkrypt

powtórka - Mgr inż. A. Kapczyński
Opracowanie: mgr inż. Katarzyna Mleczko
Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich
Wartości
Projektujesz salę w restauracji. Jednym z zadań jest dobór stołów i krzeseł. Wykonujesz projekt
rozmieszczenia elementów wyposażenia (rys. 1 a, b, rys.2,3) wg schematu (rys. 4 a, b).
Stół ma kształt sześciokąta, który da się wpisać w okrąg o promieniu 90 jednostek.
Utwórz 2 bloki wg przedstawionych kształtów (blok1-krzesło, blok2- stół) wraz z przypisanymi do nich
atrybutami wg poniższej tabeli. Atrybuty powinny mieć tryb niewidoczny, stały!
a)
Nazwa
Atrybuty - Etykiety
Producent
Materiał
Cena
Krzesło
New Design
Tworzywo
165
Stół
Orion
Metal+szkło
450
b)
Rys. 1 Bloki prezentujące a) krzesło, b) stół
Rys. 2 Wymiary krzesła
Opracowanie: mgr inż. Katarzyna Mleczko
Komputerowe Wspomaganie Prac Inżynierskich
Rys. 3 Wymiary stołu
a)
b)
Rys. 4 Rozmieszczenie elementów względem siebie a) jeden stolik, b) cała sala