Instrukcja instalacji iFK w sieci lokalnej

Transkrypt

Instrukcja instalacji iFK w sieci lokalnej
Opis instalacji programu KOLFK - dla użytkowników w sieci lokalnej
Proszę kliknąć na link do strony:
http://sqlfk/kolfk/KolFK.exe
po ukazaniu się okna rys 1.proszę wybrać przycisk: [Otwórz]
rys.1
w kolejnych oknach instalatora proszę wybierać przycisk [Dalej]
rys. 2
1
Instalator podpowiada domyślny zalecany katalog instalacji.
C:\ Program Files\Kolporter Info S.A.\KOLFK
rys. 3
rys. 4
Podpowiadane przez program wartości domyślne można pozostawić niezmienione
(rys. 4).
2
Po uruchomieniu programu z ikony KolFK lub z menu Start\KolFk należy (rys. 5.):
rys. 5
W polu Serwer wpisać: kolfk- serwis jeżeli instalacja dotyczy Kolporter Serwisu
kolfk jeżeli instalacja dotyczy pozostałych firm Holdingu
w polu Baza należy wpisać: dbfk
w polu użytkownik: imie.nazwisko Użytkownika założonego w programie KOLFK przez
administratora.
Pierwsze uruchomienie programu KOLFK powoduje skopiowanie aktualnych plików
programu z ftp na dysk lokalny.
Po ściągnięciu aktualnych plików może być konieczne ponowne uruchomienie programu.
3

Podobne dokumenty