Alternatywne układy chromatografu preparatywnego/procesowego

Transkrypt

Alternatywne układy chromatografu preparatywnego/procesowego
Alternatywne schematy najprostszych układów chromatografu
preparatywnego/procesowego – warunki izokratyczne
Oznaczenia:
A-zbiornik eluentu; SR-roztwór substancji rozdzielanych (korzystnie w eluencie); P1-pompa główna;
P2-pompa dozująca roztwór substancji rozdzielanych; K- kolumna PLC; D-detektor (0,1% do 1%
eluatu); R-ogranicznik wypływu (restryktor); K.Fr – sterownik kolektora frakcji, 1/2/3/4- zawory
kolektora frakcji; F-filtry ssawne, Sc- ścieki, ●- zawór samoczynny ssący/tłoczący kulowy
Rys1.
Rys 2.
Rys 2’.
Rys 3.

Podobne dokumenty