Rada Ochrony Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w

Komentarze

Transkrypt

Rada Ochrony Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w
Rada Ochrony Zabytków
Barbara Jezierska – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 16 maja 2016 roku
powołała Wojewódzką Radę Ochrony Zabytków.
Członkowie rady:
prof. Jakub Lewicki - przewodniczący
Historyk i konserwator architektury i urbanistyki, specjalista z zakresu architektury i historii
sztuki, szczególnie okresu modernistycznego. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Konserwacji Zabytków w Instytucie
Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.
prof. Marek Budzyński
Architekt i urbanista, profesor Politechniki Warszawskiej. Twórca m.in. warszawskiego osiedla
Ursynów Północny, kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie, gmachów Biblioteki
Uniwersyteckiej oraz Sądu Najwyższego w Warszawie. Laureat Honorowej Nagrody
Stowarzyszenia Architektów Polskich.
prof. Juliusz Chrościcki
Przewodniczący Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Długoletni członek rad muzealnych Zamku w
Wersalu, Zamku Królewskiego w Warszawie, Pałacu
w Wilanowie. Współtwórca i redaktor
naczelny półrocznika „Barok” (od 1994), redaktor "Rocznika Historii Sztuki” i paryskiego
"Perspective. Revue de INHA'' (tomy nowożytne), "Kronika Zamkowa / The Castle Chronicle''.
Paweł Jaskanis
Historyk sztuki i archeolog, specjalista zarządzania ochroną zabytków i opieką nad nimi,
muzealnik, od 2002 r. dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Członek Rady do Spraw Muzeów
i Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, członek prezydium
Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM.
Monika Krawczyk
Dyrektor generalny Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, powołanej
materialnych reliktów kulturowego dziedzictwa Żydów w Polsce.
w celu ochrony
1/2
Rada Ochrony Zabytków
prof. Jeremi Królikowski
Architekt, malarz, krytyk architektury i sztuki. Profesor w Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW.
Autor książki „Interpretacje krajobrazów”, podsumowującej zainteresowania badawcze autora w
zakresie filozofii i kultury przestrzeni, języka krajobrazu i ducha miejsca. Redaktor naczelny
czasopisma "Arche".
Janusz Sujecki
Społecznik, varsavianista, muzealnik. Założyciel i działacz organizacji „Zespół Opiekunów
Kulturowego Dziedzictwa Warszawy” (ZOK) oraz „Obrońcy Zabytków Warszawy” (OZW).
Jan Śpiewak
Aktywista miejski, przewodniczący stowarzyszenia „Miasto Jest Nasze”, członek inicjatywy
„Otwarty Jazdów”. Radny (niezrzeszony) dzielnicy Śródmieście
m. st. Warszawy.
mec. Krzysztof Wąsowski
Adwokat, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UW. Specjalista z zakresu
postępowania administracyjnego. Ekspert Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”.
Rzecznik Dyscyplinarny Warszawskiej Izby Adwokackiej.
Jednostka:
Rzecznik Prasowy
Agnieszka Żukowska
Opublikował:
Dawid Kosiński
Data wytworzenia:
Data aktualizacji:
Wytworzył:
16.05.2016
Data publikacji:
16.05.2016
2/2

Podobne dokumenty