MT010-N, MT010-3MN

Transkrypt

MT010-N, MT010-3MN
MT010-N, MT010-3MN
Mały liniowy siłownik termoelektryczny
Właściwości
• Małe gabaryty pozwalajace na montaż w ograniczonych
przestrzeniach
• Wskazanie trybu działania
• Niezawodna długa żywotność
• Montaż nie wymagający dodatkowych narzędzi
• Cicha praca
• SIłownik z kablem podłączeniowym
• Wizualne wskazanie położenia zaworu z siłownikiem
• Przyłącze M30 x 1.5 (na zamówienie możliwe inne
przyłącza)
• Współpracują ze wskazanymi zaworami 2 i 3 drogowymi
firmy Honeywell, zaworami termostatycznymi Heimeier oraz
zaworami strefowymi i wkładkami zaworowymi rozdzielaczy i
grzejników kompaktowych
• 100% zabezpieczenie w przypadku nieszczelności zaworów
Dane techniczne
Zastosowanie
Siłowniki MT010-N oraz MT010-3MN termoelekrtyczne z
małym skokiem stosowane są w modulowanej regulacji
termostatami pomieszczeniowymi w instalacjach grzewczych i
chłodniczych. Mikroprocesor pozycjonera gwarantuje
dokładność regulacji. Wielkość głowicy została
zaprojektowana tak, aby miały zastosowanie w ograniczonych
przestrzeniach montażowych.
Siłowniki współpracują z zaworami:
 2- i 3-drogowymi serii V58xxA/C ze skokiem 2,5 mm;
 Termostatycznymi serii V300 i V2000;
 Therafix serii V2464 and V2474 ze skokiem 2,5-3 mm i
przyłączem M30x1,5.
Czas przebiegu
30 s/mm
Maks. skok
3,5 mm
Nacisk
100 N ±5%
Temperatura otoczenia
maks.. 60 °C
Zasilanie
24 Vac, -20%/+40%,
50…60 Hz
Sygnał sterujący
modulowany, 0…10 Vdc
Oporność wewnętrzna
100 kΩ
Prąd rozruchu
250 mA
Prąd stały
83 mA
Pobór mocy
2W
Ochronność
IP54
Długość kabla
1m
Przekrój kabla
3 x 0,22 mm2 PVC
Współpraca z zaworami
patrz "Zastosowanie"
UWAGA: Czas otwierania i zamykania zależy od temperatury
otoczenia.
1
SIŁOWNIK ELEKTROTERMICZNY MT010
Wymiary
Charakterystyka
Rys. 1 Wymiary siłownika
Rys. 2 Charakterystyka siłownika ( skok – napięcie)
Oznaczenia katalogowe
Nr katalogowy
Zasilanie
Sygnał sterujący
Działanie
Długość kabla
0 ... 10 Vdc
Przy syganle 0 V lub zaniku zasilania ,
siłownik wysuwa trzpień
(w zaworze 2 dr. przepływ zamknięty ,
w zaw.\orze 3 dr. otwarty)
1m
24 V
MT010-N
MT010-3MN
Montaż
Pozycja montażu
3m
Montaż
Rys. 3
Rys. 4
UWAGA: Unikać kontaktu bezpośredniego kabla z
przewodem rurowym (przepływ ciepła). Stosować jedynie
izolowany transformator zgodnie z EN 60335. Moc
znamionowa trnsformatora musi być dobrana na podstawie
prądu rozruchu siłowników tj.:
PTRANSFORMATORA = n x 6 W (gdzie "n" =ilość
napędów)
2
Na istniejący zawór nakręcić adapter zaworu, używając
tylko siłę ręki. Nałożyć głowicę na adapter zaworu i wcisnąć
do momentu zatrzaśnięcia głowicy.
SIŁOWNIK ELEKTROTERMICZNY MT010
Połączenie elektryczne
Kontrola adaptacji
Rys. 7 Kontrola adaptacji siłownika z zaworem
Rys. 5 Schemat elektryczny podłączenia
Funkcja “pierwszego rozruchu”
Po zakończeniu kalibracji (napęd wyłączony) oraz przy
braku sygnału sterującego, istnieje możliwość sprawdzenia
poprawności montażu siłownika na zaworze. Przycisk
identyfikacji skoku powinien lekko wystawać ponad
powierzchnię (nie widać białej powierzchni bocznej
wskaźnika).
Samokalibracja
Punkt zamknięcia (napęd zamknięty)jest sprawdzany
dwukrotnie w ciągu dnia w aktywnym statusie (UST > 0.5
V). Jeśli pojawia się jakieś odchylenie zostaje uruchomiony
ponownie proces kalibracji.
Rys. 6 Funkcja “pierwszego rozruchu”
Aby siłownik optymalnie dopasował się do sterowania
konkretnym zaworem, przy pojawieniu się napięcia
zasilania zostaje za każdym razem uruchomiony proces
kalibracji tj. siłownik otwiera i zamyka zawór, rejestrując
skrajne położenia. Podczas tego procesu sygnał sterujący
jest ignorowany. Po zakończeniu kalibracji zawór jest
gotowy na sterowanie sygnałem ciągłym proporcjonalnie do
skoku zaworu.
Zakłócenia sygnału (szumy)
Siłownik reaguje tylko na napięcie sterujące > 0.5 V;
ignoruje inne napięcia zakłócające i szumy.
Demontaż
Rys. 8 Demontaż
Honeywell Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 39B, 02-672 WARSZAWA
 22 606 09 00; Fax 22 606 09 83
http://www.honeywell.com.pl/automatyka_domow
3
MT010N-k-pl01r MW0612