FL1 PH1 PH1 KS1 WK1 M2 WK1 M1

Transkrypt

FL1 PH1 PH1 KS1 WK1 M2 WK1 M1
8 Rysunek 46 pokazuje, jak podłączyć poszczególne elementy automatyki do zacisków centrali CL2.
• Zaciski mają różne kolory - tak jak zaciski odpowiadających im urządzeń; na przykład szary zacisk (OPEN) przełącznika KS1 musi być
połączony z szarym zaciskiem (OPEN) centrali sterującej.
• Większość połączeń nie wymaga przestrzegania biegunowości. Jedynie dla ekranowanego przewodu anteny konieczne jest podłączenie
rdzenia i ekranu tak, jak pokazano na rys. [B ]. Przewody siłowników
należy podłączyć według rys. [A ].
• Pamiętaj, że w celu uniknięcia zakleszczania skrzydeł bramy centrala najpierw uruchamia siłownik M2 (przy otwieraniu), a później M1 (odwrotnie przy zamykaniu). Dlatego upewnij się, że siłownik poruszający
to skrzydło, które się pierwsze powinno otworzyć, jest podłączony do
zacisku M2 a siłownik na drugim skrzydle należy podłączyć do zacisku
M1.
• W przypadku pojedynczego siłownika (brama jednoskrzydłowa),
musi on być podłączony do zacisku M2 a zacisk M1 pozostaje wolny.
FL1
PH1
KS1
PH1
B
A
brązowy
brązowy
żółto/zielony
WK1
M2
WK1
M1
żółto/zielony
niebieski
niebieski
Rys. 46
Dla ułatwienia podłączenia zaciski [B ] można wyjmować z płyty jak
pokazano na rys. 47; wykonaj podłączenia i wsuń je z powrotem.
9 W celu zamknięcia centrali musisz nałożyć pokrywę na podstawę
około 3 cm powyżej końcowego położenia, po czym zsunąć ją na dół
aż wskoczy na swoje miejsce.
Po wykonaniu podłączeń, użyj opasek do umocowania przewodów
do odpowiednich uchwytów [C ].
B
C
Rys. 48
Rys. 47
14 Instrukcja WK2

Podobne dokumenty