Turniej tańca towarzyskiego o puchar Rektora AGH

Transkrypt

Turniej tańca towarzyskiego o puchar Rektora AGH
Co może na to poradzić
mineralog?
Nie da się odbudować struktury
kolagenowo-mineralnej beleczek
kostnych podając człowiekowi wyłącznie leki bogate w wapń i fosfor.
Wydaje się także niezbyt korzystnym stosowanie w starszym wieku
z diety bogatej w wapń. Pierwia-
stek ten niekoniecznie „wnika” do
osteoporetycznych kości natomiast bardzo chętnie krystalizuje
w postaci tzw. zwapnień np. w naczyniach krwionośnych. Dlatego
mleko i jego przetwory jako pokarmy o wysokiej zawartości wapnia
i fosforu wydają się nie być najlepszym pożywieniem w starszym
wieku.
Do odbudowy zniszczonych
osteoporozą beleczek kostnych
potrzebny jest kolagen ponownie
utworzony przez organizm, który
będzie mineralizowany przez fosfatazę alkaliczną. Należy zatem tak
stymulować organizm by tworzył
kolagen kostny, a osteoblasty syntetyzowały ponownie fosfatazę alkaliczną. Wywołanie tych reakcji
Anna Smoroń
Encyklopedia Minerałów
Turniej tańca towarzyskiego
o puchar Rektora AGH
W sobotę 27 listopada 2004 r. w Sali
przy ul. Reymonta 15, odbył się turniej
tańca towarzyskiego „O Puchar Rektora
Akademii Górniczo-Hutniczej”, zorganizowany przez Studencki Klub Taneczny
AGH.
Honorowy patronat nad tą imprezą
objął JM Rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz. W trzech częściach turnieju
rywalizowało około 100 par z ponad 25
klubów tańca z całej Polski. W dwóch
pierwszych częściach turnieju wystąpiły
pary juniorów młodszych (12–13 lat –
klasa D i C), juniorów starszych (14–15
lat – klasa D, C, B) oraz początkujące
pary amatorów (powyżej 15 lat – klasa
D). Wieczorem swój taniec prezentowały pary najbardziej zaawansowane –
amatorzy klasa C, B, A.
Panowie we frakach, a panie w długich sukniach, prezentując tańce standardowe, oddali nastrój sal balowych.
Natomiast tańce latynoamerykańskie
przeniosły nas pod gorące tropikalne
niebo, gdzie trwa brazylijski karnawał.
Tancerzy oceniała siedmioosobowa
komisja sędziowska Polskiego Towarzystwa Tanecznego, której przewodniczył
Stanisław Smoroń – trener SKT AGH.
Sędziowie przyjechali do Krakowa z róż-
jest obecnie przedmiotem planowanych przez nas intensywnych,
szeroko prowadzonych i interdyscyplinarnych badań.
Pierwsze otrzymane wyniki wydają się być bardzo interesujące.
Ważnym jest jednak, aby badacze,
którzy realizują program, licząc na
przychylność środowiska, sami
zdążyli przed osteoporozą.
nych stron Polski, m.in. Poznania, Krosna, Warszawy i Wrocławia. Najlepszym
parom nagrody – wspaniałe puchary–
wręczał ich fundator JM Rektor AGH
prof. Ryszard Tadeusiewicz. Wśród zwycięzców były także pary gospodarzy.
Studencki Klub Taneczny jest najstarszym studenckim klubem tańca w Polsce, został założony w 1957 roku. Swą
siedzibę ma przy ul. Reymonta 15. Klub
prowadzi szkolenie par tanecznych z zakresu tańców standardowych, do których należą walc angielski, tango, walc
wiedeński, slowfox i quickstep oraz tańców latynoamerykańskich. Do tzw. „łaciny” zaliczają się: samba, cha-cha-cha,
rumba, pasodoble i jive. Każdy z tańców
posiada swój specyficzny charakter. Poprawne wykonanie kroków i figur oraz
oddanie atmosfery, wymaga od tancerzy systematycznych treningów. Dlatego
w czasie wakacji organizowane są obozy szkoleniowo-treningowe, na których
po kilka godzin dziennie, tancerze doskonalą swój taneczny warsztat. Pary taneczne z SKT AGH swój poziom sprawdzają startując na turniejach tańca organizowanych na terenie całej Polski, takich jak ten zorganizowany przez Studencki Klub Taneczny AGH.
Encyklopedia Minerałów – Minerały Ziemi i Materii Kosmicznej z polskim i angielskim słownikiem nazw, której autorem jest
prof. Andrzej Manecki, ukazała się drukiem w Wydawnictwach
Naukowo-Dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w grudniu ub. r. Ujmuje aktualny stan wiedzy o minerałach udokumentowany najważniejszymi pozycjami literatury, w tym i pierwszą
pozycją odkrywcy(ów). Książka o takim zestawie informacji nie
ma odpowiednika w krajowej bibliografii, jest to pierwsza polska encyklopedia minerałów, z przeznaczeniem głównie dla
środowisk naukowych, doktorantów i studentów, a także dla
licznej rzeszy kolekcjonerów minerałów.
Encyklopedia ta ma trzy części. W części pierwszej – Alfabetyczny wykaz wszystkich minerałów uznanych bądź zatwierdzonych przez Międzynarodową Asocjację Mineralogiczną (IMA) –
zestawiono tam znane i opisane w literaturze naukowej minerały i grupy minerałów, łącznie 4.023 hasła. W części drugiej – Alfabetyczny wykaz minerałów materii kosmicznej – zestawiono
minerały meteorytów, pyłów kosmicznych, skał Księżyca i Marsa, minerały pramaterii słonecznej, sprzed utworzenia się naszego Układu Słonecznego, impaktytowe (szokowe) i inne łącznie 290 haseł. W części trzeciej – Alfabetyczny wykaz nieaktualnych lub innych nazw minerałów – zestawiono minerały zdyskredytowane przez Międzynarodową Asocjację Mineralogiczną, a także synonimy, nazwy handlowe, techniczne, gemmologiczne, mieszaniny minerałów i in., łącznie 4540 haseł. Uzupełnieniem całości jest płyta CD zawierająca 100 kolorowych makrofotografii minerałów i ich kryształów, stanowiąca załącznik
(ze wstępu do książki)
do encyklopedii.
HTTP://WWW.KLUBSTUDIO.PL
19 LUTY GODZ. 20.00
GRABAŻ & STRACHY NA LACHY
24 LUTY GODZ. 20.00
IRA I REVOLUCJA (SUPPORT)
28 LUTY GODZ. 21.00
MEGA GIGANT COVER PARTY
PONIEDZIAŁKI
O GODZ.
20.00 – KINOFF,
WSTĘP
2
ZŁ
FILMY, KTÓRYCH NIGDZIE INDZIEJ NIE ZOBACZYCIE!
NOWOŚCI KINA NIEZALEŻNEGO, ARTYSTYCZNEGO, EGZOTYCZNE KINEMATOGRAFIE…
PROWADZENIE DR PIOTR KLETOWSKI
26
BIP 137 – styczeń 2005 r.