Wielki Czwartek – Msza wieczerzy Pańskiej

Komentarze

Transkrypt

Wielki Czwartek – Msza wieczerzy Pańskiej
Wielki Czwartek – Msza wieczerzy Pańskiej
1. Wyjście długie z dworu godz.18.00 rusza procesj krzyż zasłonięty, świece,
trybularz
2. W kościele czytany jest komentarz przed rozpoczęciem liturgii;
3. Cerebrans wraz z asystą udają się do prezbiterium. Ucałowanie ołtarza,
okadzenie
4. Wszyscy udają się na swoje miejsca
5. Przedstawiciele grup składają życzenia podchodzi ministrant z mikrofonem,
lektorzy odbierają kwiaty od księży i zanoszą do zakrystii
6. Znak krzyża od ambony.
7. W czasie śpiewania hymnu Chwała na wysokości uderza się w dzwony.
8. komentarz do czytań, czytanie I, psalm, czytanie II, Ewangelia, Homilia
9. Modlitwa powszechna – czyta lektor.
10. I Modlitwa Eucharystyczna – uczulić ministrantów, używa się kołatek –
mikrofon do księzy koncelebransów.
11. Komunia Święta,
12. Modlitwa po komuni,
13. Ogłoszenia parafialne
14. Komentarz na rozesłanie w czasie czytania zestawić z ołtarza mszał i
mikrofon, pozostawić korporał
15. Na ołtarzu zostaje puszka, która będzie przeniesiona do ciemnicy, pozostałe
puszki są w tabernakulum
16. Ustawia się procesja – krzyż, akolitki, kołatki
17. Po ustawieniu puszki w ciemnicy – okadza się – nie ma modlitw
18. Procesja wraca przed ołtarz, w tym czasie ministranci ustawiają się przed
ołtarzem celebrans z jednym z księży obnaża ołtarz.
19. Powrót do zakrystii.

Podobne dokumenty