Wielka Sobota - Wigilia Paschalna

Komentarze

Transkrypt

Wielka Sobota - Wigilia Paschalna
Wielka Sobota - Wigilia Paschalna
I.
Liturgia Światła
1. Asytsta wychodzi głowną nawą na zewnątrz kościoła, gdzie przygotowane jest
ognisko.
2. Pozdrowienie ludu. Wprowadzenie w liturgię: „Drodzy bracia i siostry…”
3. Poświęcenie ognia
4. Przed kapłanem staje diakon z paschałem (żłobienie)
5. Zapalenie paschału od ognia i nałożenie kadzidła do kadzielnicy
6. Formuje się procesja: kadzidło, paschał, kapłani, asysta.
W czasie procesji do ołtarza celebrans zatrzymuje się trzykrotnie śpiewając: "Światło
Chrystusa...".
Po drugim zaśpiewaniu ministranci zanoszą światło wiernym. Po dojściu do ołtarza paschał
ustawia się na świeczniku.
6. Celebrans udaje się na miejsce przewodniczenia.
7. Komentarz przed Orędziem Wielkanocnym. W tym czasie celebrans nasypuje
kadzidło do trybularza.
8. Okadzenie mszału i śpiew Orędzia Wielkanocnego. Po Orędziu gasimy świece.
II.
Liturgia Słowa
9. Komentarz ogólny do Liturgii Słowa.
10. Celebrans na miejscu przewodniczenia odczytuje tekst z mszału.
11. I czytanie, Psalm, Modlitwa celebransa.
12. II - VII czytanie, Psalm, Modlitwa celebransa.
13. Komentarz.
14. Zapalenie świec na ołtarzu.
15. "CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU" - bicie dzwonów.
16. Modlitwa celebransa - KOLEKTA
17. Komentarz przed IV czytaniem.
18. VIII czytanie.
19. Kapłan intonuje uroczyste Alleluja.
20. Ewangelia (bez akolitek, samo kadzidło).
21. Homilia.
III Liturgia Chrzcielna
22. Komentarz do Liturgii Chrzcielnej
23. Wprowadzenie celebransa.
24. Litania do Wszystkich Świętych (wszyscy wstają).
25. Błogosławieństwo wody. Po wyjęciu psachału z wody lektorzy odpalają świece od
paschalu i roznoszą światło wiernym.
26. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych - pokropienie ludu wodą święconą
27. Modlitwa powszechna
III.
Liturgia Eucharystyczna.

Podobne dokumenty