Przebieg Liturgi WIELKI PIATEK

Komentarze

Transkrypt

Przebieg Liturgi WIELKI PIATEK
WIELKI PIĄTEK
LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ
1. Komentarz przed rozpoczęciem Liturgii
a. Wyjście do Ołtarza w ciszy (bez śpiewu!), przyklęknięcie przy „Ciemnicy”
b. Celebrans kładzie się krzyżem, twarzą do ziemi. Wszyscy klękają i modlą się
c. Modlitwa od miejsca przewodniczenia (opuszcza się wezwanie Módlmy się)
2. Komentarz przed Liturgią Słowa
a. I Czytanie – Iż 52,13-53,12
b. Psalm responsoryjny
c. II Czytanie – Hbr 4,11-16; 5,1-9
d. Śpiew przed Ewangelią (Chwała Tobie Królu wieków)
e. Ewangelia – Opis Męki Pańskiej – J 18,1-19, 42
f. Homilia
3. Komentarz przed Uroczystą Modlitwą Powszechną
a. Uroczysta Modlitwa Powszechna (jeden Kaplan z ambonki a Celebrans z miejsca
przewodniczenia)
4. Komentarz przed Adoracją Krzyża
a. Procesyjne przyniesienie Krzyża do Ołtarza, (w trakcie czytania komentarza)
b. Odsłonięcie Krzyża (w trzech etapach)
c. Adoracja Krzyża (Celebrans podaje porządek adoracji)
d. Podczas adoracji śpiewamy odpowiednie Pieśni
e. Pod koniec adoracji przygotowujemy Ołtarz do Eucharystii
5. Komentarz przed Komunią Świętą
a. Przeniesienie NS z „Ciemnicy” (przy świecach, które potem zostają na Ołtarzu)
b. Obrzędy jak podano w Mszale
c. Komunia Święta - Pieśni
6. Modlitwa po Komunii
a. Ogłoszenia (?)
7. Komentarz przed procesją z NS do Bożego Grobu
a. Wystawienie NS w monstrancji, okrytej białym welonem
b. Okadzenie i procesyjne przeniesienie do Bożego Grobu
c. Podczas procesji śpiewamy Pieśń – Odszedł Pasterz nasz...
d. Po wystawieniu NS w Grobie Pańskim, kapłan okadza Go i po chwili milczenia
odmawia modlitwę z Mszału
e. Modlitwa z Mszału
f. Po modlitwie i krótkiej adoracji w ciszy, wszyscy wracają do zakrystii
g. Adoracja przez wiernych
h. Pieśń Eucharystyczna (?)
i. Następnie obnaża się ołtarz