Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

Transkrypt

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
Załącznik Nr 4 do Regulaminu naboru na wolne
stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
Wola Mysłowska
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Na wolne stanowisko pracy
podinspektora ds. księgowości budżetowej
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do
następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujący kandydaci spełniający
wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
Lp.
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
1
Anna Sobiech - Gomoła
Mysłów
2
Katarzyna Komar
Żelechów
3
Marta Antolik
Kamień
09.04.2010r.
Wójt Gminy
mgr inż. Władysław Mika

Podobne dokumenty