wniosek o zwrot za bilet

Komentarze

Transkrypt

wniosek o zwrot za bilet
Załącznik nr 1
WNIOSEK O ZWROT KOSZTU BILETU
WARSZAWA, DN.
IMIĘ I NAZWISKO PASAŻERA
ADRES ZAMIESZKANIA
TELEFON KONTAKTOWY
NR RACHUNKU BANKOWEGO
DATA I GODZINA ZDARZENIA
PRZYCZYNA
NR TABOROWY
NUMER I RODZAJ BILETU
WARTOŚĆ ROSZCZENIA
UZASADNIENIE
ZAŁĄCZNIKI:
1. KSEROKOPIA/ORYGINAŁ BILETU NR
2. OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA POCIĄGU
PODPIS PRACOWNIKA POP
PODPIS PASAŻERA I DATA

Podobne dokumenty