Zaświadczenie o cenie biletu

Transkrypt

Zaświadczenie o cenie biletu
INFORMACJA1
Cena biletu jednorazowego na trasie
………………………………………………… do ……………………………….…………………………………………..
(miejsce zamieszkania)
(miejsce odbywania danej formy wsparcia)
wynosi: ………………………………….…… zł.
/słownie:……………………………………………………………………………….……/
cena biletu w jedną stronę
.........................................................
pieczątka i podpis przewoźnika

Podobne dokumenty