Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości

Transkrypt

Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości
"^V^edukacja
ZASWIADCZENIE
o ukohczeniu szkolenia
Pani
Malgorzata Janczura
Ukonczyta szkolenie:
Weryjikacja stanu prawnego nieruchomosci
zorganizowane 3 grudnia 2010 r. przez
„EDUKACJA - CONSULTING'* Marta Milewska
Za^wiadczenie wydano na podstawie § 6 ust. 1 rozporz^dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca
2010 roku w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawcow majatkowych,
po^rednik5w w obrocie nieruchomosciami oraz zarz^dcow nieruchomosci ( Dz. U. Nr 140 poz. ).
'UKAaM:oNsum\'G
Ul. jQjrczews.
/ Pl-459 W
Cyie
Krakow, dnia 03-12-2010 r.
(podpis organizatorcHisztalcenia)
„EDUKACJA - CONSULTING" MARTA MILEWSKA
ul. Gorczewska 181/818 M, 01-459 Warszawa
teL/fax. ( 0-22) 378 32 40
e-mail: [email protected]
www.edukacja-nieruchomosci.pl

Podobne dokumenty