harmonogram - BIP Rudnik

Transkrypt

harmonogram - BIP Rudnik
HARMONOGRAM
wywozu odpadów komunalnych i zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
od 01.01.2015 do 31.07.2015
R- 2 Rudnik nad Sanem
MIESIĄC
Zmieszane odpady
komunalne
Plastik
Papier
Szkło
Metal
Odpady
biodegradowalne
Odpady
wielkogabarytowe,
opony, zużyty
sprzęt AGD
STYCZEŃ
16, 30,
20,
21,
____
LUTY
13, 27,
10,
11,
____
MARZEC
13, 27,
10,
11,
____
KWIECIEŃ
10, 24,
14,
03, 24,
____
MAJ
15, 29,
12,
08, 22,
____
CZERWIEC
12, 26,
16,
05, 23,
18,
LIPIEC
10, 24,
14,
07, 28,
____
Zadeklarowaną kwotę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić bez wezwania
do 15 kwietnia za miesiące I, II, III; do 15 lipca za miesiące IV, V, VI; do 15 października za miesiące
VII, VIII, IX
- w kasie Urzędu Gminy w Rudniku nad Sanem pokój nr 1 (parter), w kasie Urzędu Gminy w Rudniku
nad Sanem pokój nr 1 (parter), w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godz. 7.30 - 14.00, we wtorek
w godz. 8.00 - 14.30
lub
- przelewem na konto Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
23 9430 1032 4003 3237 2000 0001 wpisując w tytule
,,opłata za odpady komunalne’’ (Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli, filia Rudnik
nad Sanem, ul. Rynek 54- nie pobiera prowizji).
Usługę wywozu odpadów świadczy:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
ul. Wolności 295
37- 403 Pysznica
tel./fax (0-15) 841-00-08/ 642 77 94
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty