Europejska Sieć Migracyjna Umowa RP

Transkrypt

Europejska Sieć Migracyjna Umowa RP
Europejska Sieć Migracyjna
Źródło:
http://emn.gov.pl/esm/aktualnosci/11674,Umowa-RP-Australia-ws-wiz-dla-uczestnikow-programu-Zwiedzaj-i
-pracuj.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 02:34
Umowa RP-Australia ws. wiz dla
uczestników programu „Zwiedzaj i
pracuj”
28 marca br. zostało podpisane Porozumienie między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w
sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu „Zwiedzaj i
Pracuj”, które umożliwia obywatelom obydwu krajów łączyć
pobyt wypoczynkowy z możliwością podejmowania pracy
zarobkowej.
Praca ta musi mieć jednak charakter dodatkowy w stosunku do
głównego - turystycznego, kulturoznawczego celu pobytu i ma służyć
uzupełnieniu środków finansowych.
Umowa adresowana jest do osób między 18 a 31 rokiem życia, które
po spełnieniu warunków ubiegania się o udział w Programie, mogą
korzystać z uproszczonej procedury dostępu do rynku pracy przez
okres do 1 roku. Zgodnie z zapisami Porozumienia, każde z państw co
roku będzie wydawać do 200 wiz na okres 12 miesięcy
kalendarzowych uprawniających uczestników programu do
wielokrotnego przekraczania granicy.
Porozumienie wejdzie w życie po zakończeniu procedury zatwierdzenia
i publikacji w Monitorze Polskim po stronie polskiej i zakończeniu
odpowiednich procedur w tym zakresie po stronie australijskiej.
STRONA GŁÓWNA EMN

Podobne dokumenty