Generuj PDF - Europejska Sieć Migracyjna

Transkrypt

Generuj PDF - Europejska Sieć Migracyjna
Europejska Sieć Migracyjna
Źródło:
http://www.emn.gov.pl/esm/aktualnosci/12265,Nowy-program-stypendialny-dla-studentow-z-Afryki.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 02:35
Nowy program stypendialny dla
studentów z Afryki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracuje nad nowym
programem stypendalnym dla studentów z krajów afrykańskich.
Dyskusji na temat powstającego programu poświęcone było spotkanie,
w
którym
uczestniczyli
przedstawiciele
odpowiedzialnych
resortów,
uczelni
oraz
firm
zainteresowanych
programem
stypendialnym, a także pochodzący z Afryki absolwenci polskich
uczelni.
Uczestnicy spotkania zgodzili się, że program stypendialny powinien
bazować na umowie trójstronnej między polską uczelnią, fundatorem
stypendium oraz studentem z Afryki. Fundatorami stypendiów mieliby
być przede wszystkim polscy przedsiębiorcy, a administracja rządowa
we współpracy z uczelniami dołożyłaby starań, aby zapewnić
dedykowane w ramach programu miejsca na uczelniach publicznych.
Więcej na temat spotkania na stronie Polskiej Agencji Informacji i
Inwestycji Zagranicznych.
STRONA GŁÓWNA EMN

Podobne dokumenty