Seminarium pt. Badanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych

Transkrypt

Seminarium pt. Badanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych
Seminarium pt. Badanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych - pierwsze wnioski i
przyszłość monitorowania losów absolwentów
Program ramowy
Warszawa, 30 marca 2015 r.,
Budynek Millenium Plaza (sala A, 26 piętro), Al. Jerozolimskie 123A
10.00-10.30
Rejestracja, powitalna kawa
10.30-10.45
Powitanie – Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych
10.45-11.05
Badanie losów absolwentów – wprowadzenie do metodologii – Mateusz
Pawłowski, IBE
11.05-11.20
Realizacja badania – podstawowe wyzwania - Wykonawca
11.20-11.50
Podsumowanie badania jakościowego w BLASZ - Mateusz Pawłowski, IBE
11.50-12.20
Przerwa kawowa
12.20-12.40
Monitoring losów zawodowych absolwentów szkół z perspektywy
regionalnej – doświadczenia Małopolski – zespół Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Krakowie
12.40-13.00
Współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami na przykładzie
działania 9.2 PO KL. - Jadwiga Fila, IBE
13.00-13.20
Wydatki na kształcenie zawodowe na podstawie SIO - Jędrzej Stasiowski,
Małgorzata Kłobuszewska, IBE
13.20-14.00
Lunch
14.00-14.20
Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach i
szkołach ponadgimnazjalnych – Krzysztof Podwójcic, IBE
14.20-14.40
Trzecia klasa gimnazjum i wybór typu szkoły. Czy doradztwo zawodowe
spełnia swoją rolę? - Magdalena Kamieniecka, IBE
14.40-15.40
Dyskusja panelowa
15.40-16.00
Podsumowanie, Przerwa kawowa
Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne dokumenty