Program seminarium

Transkrypt

Program seminarium
Cykl: zadania ministrów
wynikające z ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
seminarium na temat walidacji
Centrum Konferencyjne Kopernika
Warszawa, ul. Kopernika 30
16 listopada 2016 r.
9:00 – 9:30
Rejestracja uczestników
Otwarcie
9:30 – 9:45
Przedstawiciel ministra koordynatora ZSK
Elżbieta Lechowicz, IBE
9:45 – 11:00
Sesja I
Walidacja w ustawie o ZSK – zadania ministrów
9:45 – 10:15
10:15 – 11:00
Wykład wprowadzający
dr Stanisław Sławiński, IBE
Dyskusja
11:00 – 11:20
Przerwa
11:20 – 13:00
Sesja II
Metody walidacji – praca w grupach
Ewa Frołow
13:00 – 14:00
Przerwa obiadowa
14:00 – 15:15
Sesja III
Ocena wymagań dotyczących walidacji w opisach kwalifikacji – praca w grupach
Ewa Frołow
15:15 – 15:45
Podsumowanie i zakończenie
dr Stanisław Sławiński
Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”
Instytut Badań Edukacyjnych instytut badawczy
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: +48 22 241 71 00 | [email protected] | www.ibe.edu.pl
NIP: 525-000-86-95 | Regon: 000178235 | KRS: 0000113990 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Podobne dokumenty