anonimowy tekst recenzji zostanie udost - Edukacja

Transkrypt

anonimowy tekst recenzji zostanie udost - Edukacja
Recenzja tekstu przesłanego do Kwartalnika „Edukacja. Studia. Badania. Innowacje”
[anonimowy tekst recenzji zostanie udostępniony autorowi/autorom]
Po zapoznaniu się z tekstem pod
tytułem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................................................
stwierdzam, że należy on do gatunku
doniesienie
badawcze
przegląd badań
artykuł
historyczno/
porównawczy
artykuł
teoretyczny /
metodologiczny
recenzja/
polemika
publicystyka
hybryda
gatunkowa
i proponuję [proszę wybrać jedną możliwość spośród A, B, C]:
A) Przyjąć do druku (po uwzględnieniu poprawek redakcyjnych)
Uzasadnienie [proszę podać, co wnosi tekst do wiedzy o edukacji]
B) Przyjąć do druku (po powtórnej recenzji) pod warunkiem wprowadzenia zmian przez
Autora/Autorów
Uzasadnienie pozytywnego aspektu oceny [proszę podać, co wnosi tekst do wiedzy o edukacji]
Instytut Badań Edukacyjnych instytut badawczy
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: +48 22 241 71 00 | [email protected] | www.ibe.edu.pl
NIP: 525-000-86-95 | Regon: 000178235 | KRS: 0000113990 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
Lista niezbędnych zmian [szczegółowo, np.: zaktualizować spis literatury, uwzględniając prace
Lacana, zastąpić porównania t analizą wariancji, itp.]
C) Nie przyjmować do druku
Uzasadnienie [proszę podać, jakie cechy nie pozwalają przyjąć tekstu do druku]
Instytut Badań Edukacyjnych instytut badawczy
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: +48 22 241 71 00 | [email protected] | www.ibe.edu.pl
NIP: 525-000-86-95 | Regon: 000178235 | KRS: 0000113990 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Podobne dokumenty