KT 01_24 podatki Grychtol

Transkrypt

KT 01_24 podatki Grychtol
www.totalexpert.edu.pl
Przegląd zmian w podatkach na 2017r.
– VAT, PIT, CIT oraz ordynacji podatkowej.
Data i miejsce szkolenia: 24 styczeń 2017r., godz. 10:00–15:00, Katowice, ul. Mickiewicza 29.
Prowadzący: Henryk Grychtoł - Doświadczony doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej i
Biura Rachunkowego. Wybitny specjalista w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości i
sprawozdawczości finansowej.
Program szkolenia:
VAT 2017 - nowelizacja
1. Rozszerzenie stosowania odwrotnego obciążenia o świadczenie usług budowlanych;
• nowy załącznik do ustawy o VAT nr 14,
• warunki stosowania odwrotnego obciążenia (znowelizowany art. 17);
2. Poszerzenie załącznika 11 o nowe towary;
3. Znowelizowane zasady uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w WNT (art. 86),
4. Uzależnienie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego od weryfikacja zasadności zwrotu,
• sprawdzenie rozliczeń podatnika oraz innych podmiotów biorących udział w
transakcji (dodany ust. 2B i 2c art. 87),
• zaostrzone warunki zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie
25 dni (znowelizowany ust. 6 art. 87);
5. Uchylenie sankcji 30% w procedurze ulgi na złe długi lub braku korekty podatku
naliczonego;
6. Nowe możliwości organów skarbowych dotyczących rejestracji podatnika jako podatnika
VAT czynnego ( art. 96 ust. 4; 4a; 4b i 4c),
• odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji;
7. Restrykcyjne zasady wykreślenia podatnika;
• z rejestru podatników VAT czynnych (art. 96 ust 9),
• warunki przywrócenia do rejestru,
• z rejestru podatników VAT UE;
8. Obligatoryjne przekazywanie deklaracje VAT-7; 7K; VAT-UE, VAT-27 i VAT-8 za pomocą
środków komunikacji elektronicznej;
9. Kwartalne rozliczenia VAT – tylko mali podatnicy w rozumieniu ustawy o VAT;
10. Przywrócenie sankcji 30% lub 20% zawyżenia podatku naliczonego lub zaniżenia podatku
należnego (art. 110a i 110b);
• powszechność zastosowania,
• warunki odstąpienia od zastosowania sankcji,
• sankcja 30% wynikająca z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący lub
dokumentujących czynność pozorną.
11. „Metoda kasowa” - poszerzony obowiązek stosowania;
TOTAL EXPERT, ul. Wysoka 5, 41-209 Sosnowiec,
tel. 32/ 267 60 15, fax 32/ 720 24 24, email: [email protected]
www.totalexpert.edu.pl
12. Znowelizowane zasady stosowania „odpowiedzialności solidarnej” (art. 105a – 105c);
• rozszerzony załącznik 13 do ustawy o VAT;
ORDYNACJA PODATKOWA:
1. Odpowiedzialność pełnomocnika i osób trzecich,
2. Odpowiedzialność podmiotów prowadzących działalność uczestniczących w transakcji
KODEKS KARNY SKABOWY
1. Odmowa wystawienia faktury lub wystawienie (posługiwanie się) faktury nierzetelnej;
2. Niezłożenie lub wadliwe złożenie informacji podsumowującej;
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
KASY FISKALNE
1. Rozporządzenie dotyczące zwolnień podmiotowych, przedmiotowych i wyłączeń od 1
stycznia 2017 roku.
2. Rozporządzenie dotyczące warunków technicznych kas fiskalnych od 1 stycznia 2017 roku
PIT / CIT 2017
1. Transakcje przekraczające 15.000,- zł a koszty uzyskania.
2. Wielkość obrotów a właściwość urzędów skarbowych.
3. Nowe regulacje dotyczące podmiotów powiązanych i dokumentacji podatkowej.
4. Działalność innowacyjne a ulgi podatkowego.
5. Nowa obniżona 15% stawka CIT.
6. Nowe zasady opodatkowania „podatkiem u źródła” /Definicja „beneficial owner/;
• W nowych przepisach wprowadzona została definicja rzeczywistego właściciela (ang.
beneficial owner), która rozstrzyga, że w celu skorzystania ze zwolnienia z
opodatkowania u źródła, spółka otrzymująca należności licencyjne i odsetki musi być
ich rzeczywistym właścicielem a nie np. pośrednikiem./
Cena szkolenia: 340 zł + 23% VAT. W przypadku płatności za szkolenie ze środków
publicznych (w 70% lub w całości) – szkolenie zwolnione z VAT. Cena obejmuje: autorskie
materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat.
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać mailem na adres: [email protected] lub faxem na nr: 32/720 24 24.
TOTAL EXPERT, ul. Wysoka 5, 41-209 Sosnowiec,
tel. 32/ 267 60 15, fax 32/ 720 24 24, email: [email protected]