Radom, dn. 3 listopada 2008 r. Pełnomocnik Prezydenta Miasta

Transkrypt

Radom, dn. 3 listopada 2008 r. Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Radom, dn. 3 listopada 2008 r.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Radomia
ds. tworzenia i uruchamiania Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomiu,
ul. Rodziny Zientalów 13
Informuje, że wpłynęła jedna oferta na stanowisko Główngo Księgowego
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radomiu.
Kandydatem jest Pani Maria Kubasiewicz zam. w Radomiu.

Podobne dokumenty