Referencje Jean Cup Ferrat-Monaco

Transkrypt

Referencje Jean Cup Ferrat-Monaco
JłN WEUCHERT
PREZIDENT GRUPY
lT]
EXECUTIVE CHAIRMAN lTl GRoUP
Warszawa, dnia 05.1 0.2006
LIST REKOMENDACYJNY
Firma ROBTENIS reprezentowana przez Pana Robeńa Kłosa, z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Koński Jar 8/89, wybudowała w miejscowości
Jean Cap Ferrat k/Monako boisko do tenisa i mini piłki noznej o nawierzchni
typu sztuczna trawa firmy Edel Grass.
Wszystkie prace zostały wykonane fachowo, precyzyjnie i terminowo.
Firma wykazała duży profesjonalizm ! jest godną polecenia w zakresie
budowy końów.
Z_poważaniem,
lTl CORPORAT|ON
,
SP. Z
o.o., UL. W|ERTN|CZA 166,02_952 WARSZAWA
22 453 30 00, FAX: +48 22 453 34 7g
TEL.: ++8
WWW,ITl.PL

Podobne dokumenty