Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 18.11.2016 r.

Transkrypt

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 18.11.2016 r.
Rzeszów, 18-11-2016
WO-ZP.2321.28.2016
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w prowadzonym Zapytaniu Ofertowym
na usługę organizacji kampanii informacyjno – promocyjnej Krajowego Funduszu Szkoleniowego
została wybrana oferta Wykonawcy TV Galicja Sp. z o.o.ul. Sobieskiego 12, 38-500 Sanok, ponieważ
jest najkorzystniejsza na podstawie określonego w Zapytaniu Ofertowym kryterium wyboru ofert
(100% cena).
ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU OFERT
nr
oferty
informacje dotyczące
cen zawartych
w ofertach
Wykonawcy
nazwy (firmy), adresy
1.
TV Galicja Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 12, 38-500 Sanok
43 900,00 zł
2.
Agencja Reklamy NADO
ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola
78 000,00 zł
DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Tomasz Czop
_______________________________________________________________________________________
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty