Święto Lasu w Łodzi - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w

Transkrypt

Święto Lasu w Łodzi - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w
Święto Lasu w Łodzi
2016-10-19
14 października 2016 r. w Łodzi miały miejsce Regionalne Obchody Święta Lasu. W wydarzeniu uczestniczył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi Kazimierz Perek.
Uroczystość rozpoczęła się od nabożeństwa w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi, gdzie
nastąpiło uroczyste nadanie sztandaru Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Honorowy sztandar
został poświęcony przez abp. Marka Jędraszewskiego.
Następnie przy Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej Uroczysko Porszewice
przystąpiono do wspólnego sadzenia Alei Cisów z ziaren poświęconych przez Papieża Benedykta XVI. Wspólne
sadzenie drzew w czasie Święta Lasu to już tradycja podkreślająca w symboliczny sposób charakter
wydarzenia. Aleja upamiętniać będzie rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski.
W uroczystości wzięli udział również Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab.
Piotr Gliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Paweł Sałek, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau oraz
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski.
Święto Lasu po raz pierwszy obchodzono w 1933 r. Pomysłodawcą był inż. Leonard Chociłowski, postać znana z przedwojennych audycji radiowych, redaktor Ech Leśnych autor Hymnu
leśnego. Patronem został Prezydent RP Ignacy Mościcki, który wypowiedział słynne słowa - "W każdym z nas po praojcach naszych tkwi umiłowanie lasu…".
Regionalne Obchody Święta Lasu to idealna okazja by edukować, kształtować właściwe postawy społeczne, umacniać szacunek do przyrody i poczucie odpowiedzialności za wspólne
dobro jakie stanowią lasy w Polsce.