Hasło bor-mieszany-wilgotny-bmw-1

Transkrypt

Hasło bor-mieszany-wilgotny-bmw-1
bór mieszany wilgotny (BMw)
(hodowla lasu, szczegółowa hodowla lasu), średnio żyzny typ siedliskowy lasu na glebach
piaszczysto-gliniastych pod drzewostanami naturalnymi z butwiną murszowatą, butwiną torfiastą,
moderem butwinowym lub moderem murszowowatym. Drzewostany z panującą sosną I-II klasy bonitacji
lub świerkiem, pojedynczą warstwą dolną drzew, silnie rozwiniętym podszytem i runem.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Zaręba R. Wyd. II.,1988. Fitosocjologia i typologia leśna.Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa

Podobne dokumenty