Hasło uboczne-uzytkowanie-lasu

Transkrypt

Hasło uboczne-uzytkowanie-lasu
uboczne użytkowanie lasu
(urządzanie lasu), uboczne użytkowanie lasu omówione jest w części planistycznej opisu ogólnego
nadleśnictwa w rozdziale „Określenie kierunkowych zadań z zakresu ubocznego użytkowania lasu oraz
gospodarki łowieckiej, wraz z mapą przeglądową gospodarki łowieckiej”. Są tu kierunkowe wytyczne z
zakresu ubocznego użytkowania lasu, które powinny uwzględniać:a) możliwości pozyskania żywicy, kory
garbarskiej (dębu i świerka), choinek, stroiszu, cetyny, ziół, kruszyw mineralnych itp.;b) bazy roślin runa
leśnego, możliwości ich użytkowania oraz potrzeby w zakresie odnawiania i ochrony; szczegółowa
inwentaryzacja roślin leczniczych i przemysłowych może być wykonywana na odrębne zlecenie;c)
możliwości użytkowania gruntów związanych z gospodarką leśną oraz orientacyjne możliwości
użytkowania na gruntach nieleśnych.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 105

Podobne dokumenty