Potwierdzenie wizyty u lekarza

Transkrypt

Potwierdzenie wizyty u lekarza
POTWIERDZENIE WIZYTY LEKARSKIEJ
Potwierdzam, Ŝe …………………………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko ucznia)
w dniu dzisiejszym zgłosił się na wizytę lekarską.
…………………………….
(data)
………………..…………………………………………..
(pieczątka przychodni)
Niezdolny do zajęć szkolnych w dniach od…………..…..……............ do ….……………………...………..….
…………………………………………………………
(podpis i pieczątka lekarza)
POTWIERDZENIE WIZYTY LEKARSKIEJ
Potwierdzam, Ŝe …………………………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko ucznia)
w dniu dzisiejszym zgłosił się na wizytę lekarską.
…………………………….
(data)
………………..…………………………………………..
(pieczątka przychodni)
Niezdolny do zajęć szkolnych w dniach od…………..…..……............ do ….……………………...………..….
…………………………………………………………
(podpis i pieczątka lekarza)