Potwierdzenie odbytej praktyki – formularz nr 4

Transkrypt

Potwierdzenie odbytej praktyki – formularz nr 4
Białystok, dnia ......................................................
ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE PRACĘ ZAWODOWĄ/STAŻ
ZAWODOWY
Potwierdzam, że Pan(i) ....................................................................
w terminie od...............................................do...............................
w zakładzie pracy .........................................................................
realizował(a) pracę zawodową obejmującą zadania określone w dzienniku praktyk.
...........................................................
pieczątka zakładu pracy
................................................................
pieczątka osoby nadzorującej pracę

Podobne dokumenty