pobierz pdf

Komentarze

Transkrypt

pobierz pdf
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. NMP w CZĘSTOCHOWIE
W SOR zmierzyliśmy ból obiektywnie
W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym WSzS mieliśmy szansę zapoznania się z nową
technologią obiektywnego pomiaru bólu u pacjentów. Mierzyliśmy ból za pomocą monitora
ANI. Pomiar natężenia bólu polegał na wykorzystaniu sygnału z naklejonych elektrod
podczas zapisu EKG u monitorowanych pacjentów.
Urządzenie jest nowością na rynku medycznym, ale jest już coraz bardziej znane. Analizuje
zmiany częstości rytmu serca jest to pośrednia ocena aktywności układu wegetatywnego
wyrażona współczynnikiem ANI ( liczba od 0 do 100). U pacjenta bez bólu tętno zwiększone
jest podczas wdechu i zmniejszone podczas wydechu wskazuje to wysoki współczynnik
A.N.I. (50-70). Gdy odczuwany jest ból przeważa układ współczulny wyraża się to niskim
współczynnikiem A.N.I. ( 20-30).
W szpitalach klinicznych w Polsce i zagranicą ANI było już stosowane do pomiaru bólu u
pacjentów nieprzytomnych, podczas zabiegów operacyjnych i oddziałach intensywnej terapii.
Ból jest złożonym, subiektywnym, wewnętrznym osobistym przeżyciem, którego nie mogą
doświadczyć bezpośrednio inni. Mierzony powszechnie za pomocą subiektywnej oceny
pacjenta skali NRS 0-10 może być pomiarem niepewnym, bo wrażliwość osobnicza na
bodźce bólowe bywa różna. Zależy od między innymi od cech osobowości, uwarunkowań
genetycznych, wieku, kultury, płci.
- ANI daje możliwość obiektywnego określenia natężenia bólu, jako kluczowego objawu
stanów zagrożenia życia. Jako przykład może posłużyć częsty problem, z którym pacjenci
zgłaszają się do SOR, czyli ból w klatce piersiowej. Może on być zawałem serca,
rozwarstwionym tętniakiem aorty, albo niegroźnym nerwobólem. Taka szybka wiedza o
rzeczywistej sile bólu, poza oczywistymi objawami ki licznymi, jest niezwykle cenna, bo
wyznacza właściwy, szybki tor diagnostyki. Umożliwia optymalizację leczenia
przeciwbólowego, dobór dawki i właściwego leku. Dzięki urządzeniu ANI mieliśmy szansę
przeanalizować takie przypadki i w krótkim czasie potwierdzaliśmy zawał serca, ostre
zapalenie trzustki, rozwarstwienie tętniaka aorty. Inny przykład to ból głowy, może być
objawem krwotoku podpajęczynówkowego – mówi Jolanta Majer, kierownik Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego.
Może okazać się, że w przyszłości urządzenie będzie powszechne w Szpitalnych Oddziałach
Ratunkowych, bo silny ból widać na nim natychmiast.
Rzecznik prasowy WSzS

Podobne dokumenty