Produkcja nawozów

Transkrypt

Produkcja nawozów
Produkcja nawozów
Bartosz Stopczyk
W efekcie pojawiły się produkty dedykowane do określonych typów nawozów, które zapobiegają uwstecznianiu się składników mineralnych w glebie, ich utracie
na skutek utleniania się, czy przyspieszają ich transport
do strefy korzeniowej. Dzięki temu możemy dokarmiać
rośliny szybciej, skuteczniej, bardziej precyzyjnie, równocześnie ograniczając stosowane dawki.
Nawożenie roślin uprawnych jest głównym zabiegiem
plonotwórczym. Jego celem jest podniesienie i ustabilizowanie odpowiedniego poziomu plonowania. W dobie coraz doskonalszych genetycznie roślin, będących
efektem postępu biologicznego, coraz większym wyzwaniem okazuje się ich precyzyjne i racjonalne odżywienie.
Poprzez nasze międzynarodowe powiązania uzyskaliśmy dostęp do takich rozwiązań. Jednak aby zaoferować je naszym klientom musieliśmy zbudować w Polsce
specjalistyczną linię.
R
acjonalne, ponieważ mamy świadomość, że koszty środków do produkcji rolnej, w tym nawozów,
z każdym rokiem rosną. Precyzyjne, gdyż wraz ze
wzrostem potencjału produkcyjnego, coraz większe znaczenie mają podstawowe prawa przyrodnicze.
W 2015 roku jako pierwsi w naszym kraju uruchomiliśmy zakład do otoczkowania nawozów. Kluczowym
elementem technologii jest precyzja dawkowania
stosowanych preparatów w połączeniu z dokładnością pokrycia każdej granuli.
Prawo minimum von Liebiega głosi, że „wysokość
plonów roślin zależy od składnika pokarmowego występującego w glebie w najmniejszej ilości”. Prawo
Voisina, wskazuje na to, że zbyt wysokie i zbyt niskie
dawki składników pokarmowych dostarczanych roślinom powodują obniżenie jakości plonów. Równocześnie
w ostatnich latach rośnie intensywność uprawy, która
jest bezpośrednim pokłosiem postępu biologicznego.
Mając do dyspozycji roślinę o większym potencjale produkcyjnym, dążymy do jego maksymalnego wykorzystania. W efekcie rosnące plony powodują wyprowadzanie
z gleby coraz większych ilości składników pokarmowych, których niedobory trzeba uzupełniać przed wprowadzeniem uprawy następczej. Finalnym elementem
wpływającym na bilans mikro- i makroskładników są
naturalne procesy przebiegające w glebie – wymywanie, przechodzenie do atmosfery czy uwstecznianie
składników pokarmowych.
Ponieważ tak nowoczesne technologie chronione są
wieloma patentami, jesteśmy zobligowani do częstego
pobierania próbek otoczkowanych nawozów, których
jakość potwierdzają testy przeprowadzane przez firmy
udzielające nam licencji do tego typu produkcji.
W naszym zakładzie powstają nawozy przygotowywane przez fachowców dla fachowców – profesjonalistów
w uprawie polowej.
Nie bez znaczenia dla całego kształtu uprawy są też
mocno propagowane zasady rolnictwa zrównoważonego.
Jednym z podstawowych jego założeń jest dbałość o środowisko glebowe oraz wodne, przejawiająca się koniecznością dokonywania dokładnych analiz glebowych w oparciu, o które konstruuje się precyzyjne plany nawożenia.
Produkcja nawozów na linii
Te wszystkie uwarunkowania wymusiły wprowadzenie bardzo precyzyjnego nawożenia. Niezwykle istotne
stały się stosowane dawki, skład oraz skuteczność stosowanych produktów. Ich efektywność oznacza jak najlepszą przyswajalność oraz jak najdłuższą dostępność
dla roślin po aplikacji w glebę.
Tradycyjne nawozy mineralne mają jednak swoje ograniczenia. I tu z pomocą pośpieszył świat nauki.
Dokładna znajomość procesów chemicznych, zachodzących w glebie po zastosowaniu nawozów zapoczątkowała poszukiwania związków, które mogłyby wspomagać korzystne lub zapobiegać negatywnym przemianom
w kompleksie sorpcyjnym.
Produkcja nawozów otoczkowanie
nawóz otoczkowany
25

Podobne dokumenty