ZAMÓWIENIE DRZWI PORTA NR………………. Data wystawienia

Transkrypt

ZAMÓWIENIE DRZWI PORTA NR………………. Data wystawienia
ZAMÓWIENIE DRZWI PORTA
NR……………….
Data wystawienia:
Pieczątka zamawiającego
Skrzydła:
Lp.
Nazwa
Model
Strona/ Kolor
rozmiar
Typ zamka Rodzaj
szyby
Kratka tuleje
szczel. went.
Ilość
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
Ościeżnice:
Model
Lp.
Rozstaw
Kolor
Ilość
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
Czytelny podpis zamawiającego………………………………………. Numer telefonu…………………………………….

Podobne dokumenty