25 września w Kielcach – konferencja SZKOLNE CENTRUM

Transkrypt

25 września w Kielcach – konferencja SZKOLNE CENTRUM
25 września w Kielcach – konferencja SZKOLNE CENTRUM RECYKLINGU
Fundacja Odzyskaj Środowisko powadzi działania edukacyjne na temat baterii oraz odpadów
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zapraszamy gminy i placówki oświatowe do udziału w bezpłatnej konferencji inicjującej projekt
SZKOLNE CENTRUM RECYKLINGU. Projekt obejmuje działania edukacyjne poprzez platformę
internetową, prowadzenie akcji ekologicznych integrujących środowiska lokalne a także konkurs na
zbiórkę baterii.
W konferencji udział może wziąć osoba reprezentująca gminę oraz przedstawiciel wyznaczonej
placówki/placówek oświatowych. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o możliwie szybkie
zgłoszenia, a nie później niż 10 września 2013
na adres: [email protected]
w temacie wpisując: KONFERENCJA SCR
ZGŁOSZENIE powinno zawierać następujące dane:
1. imię i nazwisko,
2. reprezentowana instytucja i jej adres,
3. zajmowane stanowisko,
4. adres mailowy,
5. telefon.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Współpraca kluczem do ochrony środowiska – SZKOLNE CENTRUM RECYKLINGU
PROGRAM– 25 września (środa) 2013 r.
Sala DELTA w nowym Centrum Kongresowym Targów Kielce (Kielce, Zakładowa 1)
9.00 – 9.30 – serwis kawowy - kawa powitalna; rejestracja uczestników i odbiór materiałów
szkoleniowych
9.30 – 10.20 – Recykling – moda czy konieczność? Zadbaj o środowisko w gminie, w domu
i w szkole.
10.20 –11.00 – Model współpracy organizacji pozarządowych, placówek oświatowych
i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji ekologicznej
11.00 – 11.30 – Jak prowadzić działania pro ekologiczne w szkołach?
12.00 – 13.00 - Założenia projektu Szkolne Centrum Recyklingu oraz konkursu; Warsztaty korzystanie z nowoczesnych metod i platformy edukacyjnej stworzonej na potrzeby projektu
SCR
13.00 – 13.30 – panel dyskusyjny z prelegentami
13.30 – obiad
Projekt Współpraca kluczem do ochrony środowiska – Szkolne Centrum Recyklingu jest
współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, przez firmę MB
Recycling oraz spółkę not for profit ELEKTRYCZNE ŚMIECI.
Spółka not for profit Elektryczne Śmieci:
www.odzyskajsrodowisko.p
l
Fundacja Odzyskaj Środowisko
Kielce, ul. Głowackiego 4a/15
www.odzyskajsrodowisko.pl
www.szkolnecentrumrecyklingu.pl
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Podobne dokumenty