Konkursy informatyczne, stypendia

Transkrypt

Konkursy informatyczne, stypendia
Konkursy informatyczne, stypendia
1. Potyczki algorytmiczne
http://potyczki.mimuw.edu.pl/
2. Olimpiada informatyczna
http://oi.edu.pl
https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oi22-1/dashboard/
3. Olimpiada wiedzy o Internecie
http://www.netmasterscup.pl/o_olimpiadzie.html
4. AlgoLiga
http://www.spoj.com/ALGOLIGA/
5. Unijny konkurs prac młodych naukowców
http://fundusz.org/konkurs/396-regulamin-2015
6. Bóbr - międzynarodowy konkurs algorytmiczny
http://www.bobr.edu.pl/Aktualnosci/About.aspx
7. CODE-HUNT http://antyweb.pl/code-hunt-czyli-pouczmy-sie-programowac-razem-zmicrosoftem/# np. szukanie błędu w kodzie, język C#, zadania na czas
https://www.codehunt.com/
8. Olimpiada Medialna
http://www.olimpiada-medialna.edu.pl/
9. Mikroprocesor
http://www.mikroprofesor.pl/info/?page_id=37
10. Konkurs graficzny Polskiego Komitetu Normalizacji
http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy//asset_publisher/MD7htDmDUSyy/content/iv-ogolnopolski-konkurs%E2%80%9Enormalizacja-i-ja%E2%80%9D
11. Konkurs na aplikację, Piotrków Trybunalski
http://konkursprogramowania.vxm.pl/
12. Międzynarodowy konkurs Deadline24
https://www.deadline24.pl/konkurs/deadline24/
Stypendia:
1. Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
konkurs stypendialny na lata szkolne 2016–2018
http://uwc.org.pl/kandydaci_kwalifikacje-2016_szkoly-uwc.htm
http://uwc.org.pl/kandydaci_kwalifikacje-2016_szkoly-prywatne.htm
2. Na rok szkolny 2015/2016 Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował
I edycję projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie
uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020,
www.mazovia.pl, zakładka Edukacja i sport, odnośnik: stypendia dla uczniów
www.stypendia.oeiizk.waw.pl.