Lepiej być biednym, niż się uczyć

Transkrypt

Lepiej być biednym, niż się uczyć
Lepiej być biednym, niż się uczyć
Wchodząca od października 2011 nowa ustawa o szkolnictwie wyższym
przewiduje nowy sposób podziału środków przeznaczanych na stypendia
dla studentów. W ten sposób stypendia naukowego zostanie pozbawionych
kilkadziesiąt tysięcy studentów.
Obecnie uczelnie dzielą pieniądze na stypendia na pół: 50 proc. na stypendia
naukowe, tyle samo na socjalne z puli ok. 1,5 mld zł. Od 2011 roku zmienią się
zasady podziału: na stypendia socjalne ma iść 75 proc. puli, a jedynie 25 proc.
uczelnie będą mogły przekazać na stypendia dla najzdolniejszych. To może
oznaczać, że liczba osób je pobierających zmniejszy się z ok. 250 do 180 tysięcy.
Jak podaje „Dziennik Polski” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
tłumaczy, że takie zmiany wymusiła na Polsce m.in. krytyka obecnego systemu
stypendialnego ze strony zagranicznych instytucji takich jak Bank Światowy i
OECD, które zwracały uwagę, że nasz system jest niewłaściwy.
W większości krajów nie ma stypendiów naukowych, gdyż studia są wartością
samą w sobie. Nie zdecydowaliśmy się jednak na ich likwidację, ale
zreformować ten system musieliśmy…
podkreślał w wywiadzie udzielonym gazecie Bartosz Loba, rzecznik MNiSW.
Źródło: „Dziennik Polski”
Data publikacji: 21.12.2010r.

Podobne dokumenty