Plakat - Instytut Fizyki - Centrum Naukowo Dydaktyczne Politechniki

Transkrypt

Plakat - Instytut Fizyki - Centrum Naukowo Dydaktyczne Politechniki
Oddział Gliwicki
Polskiego Towarzystwa Fizycznego
oraz Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej
gorąco zapraszają nauczycieli gimnazjów, szkół średnich i wyższych,
studentów oraz wszystkich zainteresowanych na wykład pt.
O przeszkodach poznawczych
w nauczaniu i uprawianiu fizyki
który wygłosi
dr Zofia Gołąb-Meyer
z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, Redaktor Naczelna czasopisma „Foton”,
honorowa przewodnicząca Sekcji Nauczycielskiej
Polskiego Towarzystwa Fizycznego
26 maja 2010 roku (środa), godzina 14:00
Aula 300 (Wydział Górnictwa i Geologii,
ul. Akademicka 2, Gliwice)
Streszczenie
Pojęcie przeszkody poznawczej stosowane przez psychologów
i pedagogów m.in. w analizie nauczania matematyki jest narzędziem
bardzo użytecznym także w dydaktyce fizyki. Rozpoznanie
przeszkód poznawczych, chociaż nie daje łatwych recept na dobre
nauczanie i na sukces w uprawianiu fizyki, to pozwala na unikanie
błędów dydaktycznych. Po krótkiej charakterystyce zostaną
przedstawione przeszkody typowe dla niepełnoletnich uczniów
szkolnych oraz przeszkody, na jakie napotykają studenci.

Podobne dokumenty