Trójmiejski Park Krajobrazowy

Transkrypt

Trójmiejski Park Krajobrazowy
Trójmiejski Park Krajobrazowy
Na tropie wójcika
Wiosną 2011 roku w Lasach Oliwskich ponownie stwierdzono wójcika. Lęg nie został zaobserwowany, ale samiec
intensywnie śpiewał przez 4 tygodnie. Wójcik (Phylloscopus trochiloides) zwany dawniej świstunką zielonawą to
mały ptak wędrowny. Zimę spędza w południowo-wschodniej Azji (Indie, Indochiny). W związku z tym, że jego
zimowiska są tak oddalone, jest jednym z najpóźniej przylatujących do nas gatunków ptaków. Okres przylotów do
Europy trwa od kwietnia do maja. Świstunka zielonawa zasiedla głównie wschodnią część naszego kontynentu.
Do Polski regularnie zalatuje, przy czym tylko niektóre osobniki (głównie na północy i wschodzie kraju oraz w
górach) przystępują do lęgów. Gnieździ się w widnych lasach, czasem również w parkach. Wójcik dla
początkujących obserwatorów jest trudny do odróżnienia od innych krajowych świstunek. Wyróżnia go jasna
pręga na skrzydle oraz długie jasne brewki łączące się ponad dziobem. Dobrą cechą rozpoznawczą jest śpiew.
Szybkie, powtarzane trele: ciple – ciple – ciple – tjep – tijep – cicipe – cicipe są nie do pomylenia z żadnym innym
gatunkiem. Jednak, by wójcik został uznany za ptaka lęgowego, konkretną obserwację spełniającą kryteria
gniazdowania pewnego należy zgłosić do Komisji Faunistycznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, a
następnie czekać na jej akceptację. Wspomniana Komisja, składająca się z zespołu ekspertów, ma na celu
zweryfikować rzetelność zgłoszonej obserwacji. Pozytywne orzeczenie Komisji Faunistycznej sprawia, że dane
stwierdzenie może być podawane do informacji w naukowych publikacjach.
W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym kilkukrotnie obserwowano wójcika, jednak tylko w 1992 roku odnotowano
jego gniazdowanie (KF nr 9, Notatki Ornitologiczne 1994, 35, 1-2).
strona 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty