Bezplatne lekcje rysunku

Transkrypt

Bezplatne lekcje rysunku
Bezplatne lekcje
rysunku
Malg^rzata Wielgosz
[email protected]
Chcesz nauczyc si? rysowac?
Wez karton, olowek, cienkopis,
p^dzel czy narz^dzie kreslarskie
w postaci rapidografu i udaj si?
nabezptatne warsztaty rysunku
„Lublinrysuje". Organizatorzy
nie wymagaj^ przygotowania
wtymkierunku.Zaj?da adresowane sq do osob w roznym
wieku.
- Warsztaty kierujemy do
osob, ktore przez cale zycie
chcialy sprobowac malarstwa,
tworczo popracowac i nie mialy
szansy - precyzuje dr inz. arch.
Bartlomiej Kwiatkowski, kierownik katedry architektury, urbanistykiiplanowaniaprzestrzennego na Wydziale Budownictwa
i Architektury Politechniki Lubelskiej, opiekun studenckiego
kola organizuj^cego warsztaty. Bfdzie moznapocwiczyc rysunek odrf czny artystyczny, nauczyc si? technik malarskich, ale
rowniez rysunkowych, olow-.
kiem czy tuszem, dodaje naukowiec.
Tematy to przede wszystkim
martwa natura i architektura, ale
rowniez tematyka dowolna.
Warsztaty zorganizowane zostaly przez Studenckie Kolo
Naukowe Malarstwa i Rysunku
przy kierunku architektura iurbanistyka na Wydziale Budow->
nictwa i Architektury Politech-*'
niki Lubelskiej i zostan^ poprowadzone przez jego czlonkow.
- Warsztaty pierwszy raz b?d^
prowadzone na tak^ skal? mowi Kwiatkowski. - Wczesniej
odbywaly si? w ramach kola, ale
pomyslelismy, ze rozszerzymy t?
formul?.
Zaj?cia odb5waJ4 si? we
wtorki, pocz^tek - godz. 18
przy ul. Bemardynskiej 13, wsali
nr 23 dawnego Palacu Sobieskich(idawnego RektoratuPL).
Jesli b?dzie zainteresowanie
warsztatami, potrwaj^ do konca
czerwca.