pobierz wzór podania - Studia polsko

Komentarze

Transkrypt

pobierz wzór podania - Studia polsko
Warszawa, …………………….
…………………………………
imię i nazwisko
…………………………………
adres
…………………………………
telefon
…………………………………
e-mail
Dyrekcja
Instytutu Badań Literackich PAN
Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie na Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie,
organizowane przez Instytut Badań Literackich PAN w roku akademickim 2016/2017.
……………………………
podpis

Podobne dokumenty