polskie towarzystwo ekonomiczne

Transkrypt

polskie towarzystwo ekonomiczne
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
POLISH ECONOMIC SOCIETY
Zarząd Krajowy
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
Prezes
ELŻBIETA MĄCZYŃSKA
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wraz z Polskim Towarzystwem Współpracy
z Klubem Rzymskim serdecznie zaprasza do uczestnictwa w debacie
w ramach cyklu Forum Myśli Strategicznej
Wiceprezesi
BOGUSŁAW FIEDOR
BOGDAN ŚLUSARZ
Sekretarz Generalny
Strategie polskiej innowacyjności
BEATA MAJECKA
Członkowie Prezydium
19 stycznia 2017 r. o godz. 16:30
ELŻBIETA CHABOWSKA
BOGUSŁAWA DRELICH-SKULSKA
RYSZARD KAMIŃSKI
JAROSŁAW MARCZAK
ALEKSANDER PANASIUK
ANDRZEJ PRUSEK
ANDRZEJ SZPLIT
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. Nowy Świat 49, Warszawa
W debacie udział wezmą
Gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński (Wojskowy Instytut Medyczny w
Warszawie) „Innowacyjność w medycynie oczami chirurga”
Prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak (Prorektor ds. Rozwoju, Politechnika Warszawska) oraz
Marcin Postawka (Wicedyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii)
„Zarządzanie innowacyjne jako priorytet strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej”
Dr
hab.
Mirosław
Grewiński,
prof.
WSP
im.
J.
Korczaka
w
Warszawie,
„Innowacje w polityce społecznej”
Dyskusję poprowadzi
prof. dr hab. Julian Auleytner – Prezes Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem
Rzymskim
ul. Nowy Świat 49
00-042 Warszawa
tel.: (48) 22 551 54 01,
551 54 05
fax: (48) 22 551 54 44
e-mail: [email protected]
www.pte.pl
Debata jest organizowana w ramach projektu z zakresu edukacji ekonomicznej
pt. Forum Myśli Strategicznej. Strategia polskiej konkurencyjności – scenariusze rozwoju.
Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego
Konto/Bank a/c
Millennium
38116022020000000060847735
KRS 0000099464
REGON 007022016
NIP 526-03-00-196
Debata będzie rejestrowana elektronicznie i publikowana. Zapisy stenograficzne zamieszczone
zostaną na stronie internetowej PTE (http:/www.pte.pl/konferencje). Transmisje online ze
spotkania dostępna będzie na stronie http:/www.pte.pl/transmisja

Podobne dokumenty