konwersatorium pt. "Otwarte fundusze emerytalne a finanse publiczne"

Transkrypt

konwersatorium pt. "Otwarte fundusze emerytalne a finanse publiczne"
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
POLISH ECONOMIC SOCIETY
Zarząd Krajowy
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
Warszawa, 5.03.2010 r.
Prezes
ELŻBIETA MĄCZYŃSKA
Wiceprezesi
ARTUR POLLOK
STANISŁAW RUDOLF
Zaproszenie
Członkowie Prezydium
ANDRZEJ S. BARCZAK
STANISŁAWA BORKOWSKA
WALDEMAR GRZYWACZ
BOŻENA KLIMCZAK
BARBARA Z. LIBERDA
JÓZEF ŁOBOCKI
BOGNA PILARCZYK
DANUTA RUCIŃSKA
ANDRZEJ SZPLIT
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w debacie nt.
OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE
A FINANSE PUBLICZNE
Debata organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
w ramach
Konwersatorium „CZWARTKI U EKONOMISTÓW”
w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49,
w czwartek, 11 marca 2010 r. o godz. 16:30
Do dyskusji wprowadzi:
prof. dr hab. Leokadia Oręziak, Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. S. Ryszard Domański, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Jeremi Mordasewicz, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
00-042 Warszawa
ul. Nowy Świat 49
tel. (48 ) 022 55 15 401,
55 15 405
Fax. (48) 022 55 15 444
e-mail: [email protected]
www.pte.pl
Bardzo zachęcam do udziału w tej ważnej dyskusji. Będzie ona rejestrowana
elektronicznie i publikowana. Zapisy stenograficzne zamieszczone zostaną na
stronie internetowej PTE (http://www.pte.pl/czwartki).
Prezes PTE
Konto/Bank a/c
Millennium
38116022020000000060847735
REGON 007022016
NIP 526-03-00-196
KRS 0000099464
Elżbieta Mączyńska
Pomogą Państwo organizatorom potwierdzając swoją obecność: tel. (022) 551 54 01,
(fax) 551 54 44, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty