xx święto zabawki ludowej

Transkrypt

xx święto zabawki ludowej
XX ŚWIĘTO ZABAWKI LUDOWEJ
Stryszawa, 03 czerwiec – 05 czerwiec 2016 r.
REGULAMIN KONKURSU NA ZABAWKĘ LUDOWĄ
TEMATYKA:
Tematem konkursu jest „KONIK” – drewniana zabawka ludowa, jedna z najstarszych,
najpopularniejszych i uniwersalnych zabawek wytwarzana w żywiecko-suskim ośrodku
zabawkarskim od początku do czasów dzisiejszych.
Organizator:
Współorganizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie
34-205 Stryszawa 740
Tel. 33 874 70 03
Urząd Gminy w Stryszawie
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
CELE:
-
popularyzacja i kultywowanie tradycji zabawkarskich żywiecko-suskiego ośrodka
zabawkarstwa ludowego
-
promocja „ Święta Zabawki Ludowej” obchodzonego w Stryszawie
-
zapoznanie z twórczością ludową regionu
-
pobudzanie aktywności artystycznej,
-
kształtowanie poczucia tożsamości z regionem
-
porównanie wzorów i technik wykonania zabawek na terenie objętym konkursem oraz
stworzenie nowych, nawiązujących do tradycyjnego zabawkarstwa ludowego
WARUNKI UDZIAŁU:
1. Zabawka powinna być wykonana z użyciem surowców naturalnych: drewna, tkaniny,
skóry, gliny, kartonu itp.
2. Ocenie nie podlegają prace wykonane z użyciem materiałów sztucznych (tworzywo
sztuczne, styropian, folia, itp.).
3. Zabawki powinny być inspirowane tradycyjnym zabawkarstwem i sztuką ludową.
4. Liczba prac złożonych na konkurs nie podlega ograniczeniu.
5. Prace muszą być opisane:
-
imię i nazwisko
wiek
adres zamieszkania
numer telefonu
6. Składając prace na konkurs uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych oraz dysponowanie wizerunkiem i wykorzystanie zdjęć dla potrzeb
niezbędnych do realizacji w/w konkursu przez GOK Stryszawa (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm. i art.
81 Ust.oPrAut.)
Prace należy składać w terminie do 25 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi 03 czerwca br. o godz. 17.00
w Beskidzkim Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie, podczas otwarcia wystawy
pokonkursowej.
W razie jakichkolwiek zmian co do godziny rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną
poinformowani telefonicznie.
Na konkurs nie będą przyjmowane prace zbiorowe.
OCENA PRAC:
Prace konkursowe będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych.
 Szkoły w oparciu o niniejszy regulamin wytypują najlepsze prace na konkurs.
 Organizacją konkursu zajmie się Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie. Powoła on Jury,
które oceni prace i przyzna nagrody w 3 kategoriach:
-
I - szkoły podstawowe
-
II - gimnazja
-
III -młodzież i dorośli powyżej 16 lat.
Ponadto Jury może przyznać wyróżnienia.
Przy ocenie będą brane następujące kryteria:
-
zgodność z tematem
-
staranność wykonania, zgodny z regulaminem dobór materiałów
-
estetyka wykonania
Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
INFORMACJE POZOSTAŁE:
Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie, gdzie
można je oglądać od 03 czerwca do 29 czerwca 2016r.
Prace można będzie odbierać w terminie od 30 czerwca do 02 lipca br.
Prace nieodebrane w terminie przechodzą na własność organizatora.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Podobne dokumenty