moje miasto - dawniej i dziś

Transkrypt

moje miasto - dawniej i dziś
SZCZYTNO
moje miasto - dawniej i dziś
W MIESIĄCU WRZEŚNIU DZIECI Z GRUPY „NUTKI”
BARDZO ZAINTERESOWAŁY SIĘ MIEJSCOWOŚCIĄ W
KTÓREJ MIESZKAJĄ I W KTÓREJ JEST ICH
PRZEDSZKOLE. ZAINTERESOWANIE TO DOTYCZYŁO
NIE TYLKO TEGO JAK TERAZ JEST W SZCZYTNIE, ALE
JAK ŻYLI TU MIESZKAŃCY W DAWNYCH CZASACH.
CHCĄC SIĘ WSZYSTKIEGO DOWIEDZIEĆ DZIECI
ODWIEDZIŁY RÓŻNE MIEJSCA I SPOTKAŁY CIEKAWE
OSOBY.
ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI, ABY SIĘ
PRZEKONAĆ JAK TO WYGLĄDAŁO!
ROZPOCZĘCIE PROJEKTU – SIATKA PYTAŃ
WYCIECZKA DO MUZEUM MAZURSKIEGO
WYCIECZKA DO CHATY MAZURSKIEJ
SPOTKANIE Z EKSPERTEM – historykiem i
pracownikiem muzeum w Szczytnie
PRACE PLASTYCZNE ZWIĄZANE ZE
SZCZYTNEM
KONKURS WIEDZY O SZCZYTNIE
WYSTĘP DLA EMERYTOWANYCH
PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA
Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ DZIECI Z
NUTEK ZAPREZENTOWAŁY EMERYTOM SWOJE
UMIEJĘTNOŚCI. OPRÓCZ WIERSZYKÓW I
ŻYCZEŃ ZAŚPIEWAŁY HYM MAZUR „HEJ,
MAZURY” ORAZ ZATAŃCZYŁY TANIEC
REGIONALNY „SZOT”.
BARDZO DZIĘKUJĘ RODZICOM ZA POMOC PRZY
REALIZACJI PROJEKTU, ZA PRZYNOSZONE
ZDJĘCIA, REKWIZYTY, KSIĄŻKI I INNE
INFORMACJE.
Magdalena Rzepecka

Podobne dokumenty