Gazetka nr 7 - PSP Zakrzew

Transkrypt

Gazetka nr 7 - PSP Zakrzew
Gazetka
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie
Rok szkolny 2009/2010 — Nr 7
Witajcie serdecznie w ostatnim w tym roku szkolnym numerze „Masz wiadomość”.
Doczekaliśmy się upragnionego czerwca. Za chwilkę wymarzone wakacje, a wraz z
nimi luz, odpoczynek, wyjazdy, odwiedziny, spacery i wszystko to, na co w roku szkolnym
brakuje czasu, a niekiedy tez siły. Wszyscy snujemy plany jak i gdzie spędzić te dwa letnie
miesiące, aby nabrać sił i chęci do kolejnego roku nauki. Wszystkim Wam Drodzy Koledzy
życzymy udanego wypoczynku i pięknej pogody gdziekolwiek będziecie, a Wam Kochani
Nauczyciele dziękujemy za cierpliwość, dobroć i okazane nam serce.
Do miłego spotkania PIERWSZEGO WRZEŚNIA
PAMIĘTAJCIE O JEDNYM:
Rozsądek i maksymalne bezpieczeństwo to podstawa wakacyjnych zabaw i wyjazdów!!!
Z życia szkoły…
„Bajkowe spotkanie ze szkołą”
11. marca 2010r. w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w
Zakrzewie odbył się Dzień Otwarty Szkoły, pt.
„Bajkowe spotkanie ze szkołą”.
wysłuchali wykładu pani pedagog z Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomiu. W
świetlicy
dzieci
zostały
obdarowane
kolorowankami, ołówkami i słodkościami.
Mogły miło spędzić czas na wesołej zabawie.
Pani dyrektor Ewa Bartel powitała dzieci
przybyłe wraz z rodzicami i
zaprosiła do udziału w spotkaniu,
które miało przybliżyć im życie i
funkcjonowanie naszej szkoły.
Rodzice również mogli
obejrzeć szkołę i zapoznać się z
ofertą
zajęć,
kroniką,
czy
folderem szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się
od wystawienia przedstawienia
teatralnego w wykonaniu uczniów
naszej szkoły pod kierunkiem pani
Bożeny Wilk. Dzieci miały okazję
spotkać się z bohaterami różnych
bajek. Następnie wzięły udział w
rozwiązywaniu zagadek i w
konkursach.
Dzieci
były
tak
pochłonięte zabawą, że nie
zauważyły, jak szybko i miło
upłynął im czas.
We wrześniu ponownie
przekroczą próg naszej szkoły, ale
już jako uczniowie.
Klasa III z Mleczkowa z wychowawczynią
Po części artystycznej maluchy zostały
oprowadzone przez nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej po salach. W tym czasie rodzice
Pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem
w uroczystej mszy świętej w
intencji ofiar tej strasznej tragedii.
Po mszy świętej przedstawiciele
szkoły złożyli kwiaty i zapalili
znicze
pod
pomnikiem
upamiętniającym ofiary II wojny
światowej.
Dnia 10.04.2010r. z wielkim żalem i
smutkiem przyjęliśmy wiadomość o katastrofie
lotniczej pod Smoleńskiem, w której zginęli
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech
Kaczyński z małżonką oraz Członkowie Polskiej
Delegacji mającej uczcić 70. rocznicę ofiar
Katynia 1940r. 16 kwietnia 2010r. społeczność
naszej szkoły łącząc się w najgłębszym bólu z
rodzinami, przyjaciółmi i współpracownikami
ofiar katastrofy pod Smoleńskiem wzięła udział
pani katechetka, Bożena Chłopecka
z klasą II B
2
„EKOLOGICZNY RACHMISTRZ”
GMINNY KONKURS MATEMATYCZNOPRZYRODNICZY
O PUCHAR WÓJTA GMINY ZAKRZEW
ZORGANIZOWANY PO RAZ PIERWSZY
W PSP IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W ZAKRZEWIE
Dzień Ziemi to nazwa akcji przeprowadzanej
corocznie wiosną, której celem jest promowanie
postaw ekologicznych w społeczeństwie. Tego
dnia uświadamiamy sobie, jak kruchy jest
ekosystem planety ludzi. Rok 2010 został
ustanowiony
Międzynarodowym
Rokiem
Różnorodności Biologicznej, dlatego też
ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Ziemi
2010 przebiegały pod hasłem: „Różnorodność w
nas, bioróżnorodność wokół nas”. Na obchody
tego święta złożyło się wiele wydarzeń
organizowanych
w
PSP
im.
Jana
Kochanowskiego w Zakrzewie.
zależnościami pokarmowymi, jakie panują w
środowisku naturalnym. Największą trudnością
okazało się rozmieszczenie parków narodowych
na mapie Polski. Tutaj najlepiej poradziła sobie
uczennica Patrycja Soból z PSP Zakrzew. Ona
również uzyskała największą ilość punktów
(59p/73p), zdobywając tytuł Mistrza Ekologii.
W tym samym czasie szkolni Mistrzowie
Rachunku Pamięciowego walczyli o miano
Mistrza Rachunku Pamięciowego Gminy
Zakrzew, którym ostatecznie została Aleksandra
Białkowska z PSP im. Jana Kochanowskiego w
Zakrzewie.
Młodzi ekolodzy uczestniczyli w
sadzeniu drzew na terenie Nadleśnictwa Oblas i
brali udział w edukacji leśnej prowadzonej przez
nadleśniczego p. Roberta Senderowskiego. Była
to doskonała okazja, by pokazać zagrożenia
naszej planety oraz podyskutować na temat
zależności pomiędzy ochroną środowiska
naturalnego, a zdrowiem i życiem jej
mieszkańców.
Istotą
gminnych
konkursów
matematycznych organizowanych przez naszą
szkołę jest ich współtworzenie przez wszystkie
szkoły, które przystępują do rywalizacji. W tym
roku uczestnicy przywieźli ze sobą zestaw 5
zadań do tak zwanego „Banku pytań”, na które
uczniowie odpowiadali w drodze losowania. W
tym miejscu wszystkim zaangażowanym
matematykom serdecznie dziękujemy.
Kolejnym wydarzeniem jubileuszowych
obchodów Dnia Ziemi 22.04.2010r. w naszej
szkole był Konkurs matematyczno-przyrodniczy
„Ekologiczny
Rachmistrz”,
którego
organizatorkami były nauczycielki przyrody i
matematyki – panie Anna Raus-Rajca i Barbara
Śliwińska, Aneta Sadkowska i Romualda
Rdzanek. O główne trofeum – Puchar Wójta
Gminy Zakrzew ubiegali się przedstawiciele
pięciu szkół naszej gminy, a byli to najlepsi
matematycy i przyrodnicy ze szkół: Cerekwi,
Dąbrówki Podłężnej, Janiszewa, Taczewskiej
Woli i Zakrzewa. Walczyli również o tytuł
Gminnego Mistrza Matematyki i Ekologii,
jednocześnie zdobywając punkty dla szkoły.
Po wyłonieniu gminnych Mistrzów
Wiedzy Ekologicznej i Rachunku Pamięciowego,
nastąpił etap rozgrywek międzyszkolnych. Tę
część konkursu, przeprowadzoną na forum
szkoły, oceniali zaproszeni goście, a niektórzy z
nich stanowili jury. Byli to: pan wójt Sławomir
Białkowski, pani Grażyna Śleszyńska konsultantmetodyk z MSCDN w Radomiu, pani prezes
Zarządu Okręgowego LOP w Radomiu Elżbieta
Molenda, pan naczelnik Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Radomiu Piotr Kacprzak,
podleśniczy pan Tomasz Syta. Absolwenci naszej
szkoły Wojciech Kohut i Sebastian Warchoł –
uczniowie VI LO im. Jana Kochanowskiego w
Radomiu byli również członkami jury, a
uświetnili
nasz
konkurs
pokazem
multimedialnym o „ Liczbach pierwszych i
postrzeganiu świata poprzez różne wymiary”.
Najlepsi szkolni ekolodzy zmagali się z
testem wiedzy ekologicznej, gdzie musieli
wykazać się znajomością form ochrony przyrody
w Polsce i na świecie, pojęciami, znakami i
kalendarzem ekologicznym,
jak również
3
Dwuosobowe drużyny składające się z
matematyka i ekologa reprezentujące 5 szkół
gminy Zakrzew odpowiadały i rozwiązywały
zadania matematyczno-przyrodnicze. Uczniowie
musieli wykazać się znajomością skali, form
ochrony przyrody oraz jednostkami objętości.
Ponadto zaprezentowano przygotowane przez
szkoły torby ekologiczne – jako przykład
pomysłu na bardziej ekologiczny styl życia.
Białkowskiej i Patrycji Soból. Laureatki
otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez
organizatora oraz nagrody książkowe od
zaproszonych gości.
Zdobywcy II i III miejsca również
otrzymali książki o tematyce przyrodniczej, a
wszyscy przedstawiciele drużyn zestawy
upominkowe przekazane przez Nadleśnictwo
Radom w Janiszewie. Ich opiekunowie odebrali
pamiątkowe dyplomy dla szkół.
Zawodnikom walczącym
o Puchar
Wójta Gminy Zakrzew dopingowała młodzież
naszej szkoły, która w ramach przerywników
między kolejnymi zadaniami dawała wyraz
proekologicznym, prozdrowotnym postawom w
wykonywanych piosenkach i tańcach.
II miejsce zajęła drużyna z PSP w
Taczewskiej Woli – Sebastian Kaliński i Marcin
Kołtun (opiekun pani Izabela Kamieńska).
III miejsce – drużyna z PSP w Dąbrówce
Podłężnej – Patrycja Aderek i Maciej Kozieł
(opiekun pani Edyta Jaśkiewicz).
Młodzi ekolodzy zadawali pytania:
„Czemu nikt nie widzi zaśmieconych traw? Co
się z nimi stanie, kiedy zniknie świat?” oraz
zapewnili, że „Dziś nawet malutkie pierwszaki
już wiedzą co należy jeść, że najzdrowsza
żywność „made in polska wieś””.
Uczestnicy dawali z siebie wszystko,
dlatego też gratulacje należą się każdej szkole.
Dziękujemy za udział i zapraszamy do naszej
szkoły na podobne imprezy i konkursy.
Z radością informujemy, że puchar trafił
w nasze ręce, czyli uczennic PSP im. Jana
Kochanowskiego w Zakrzewie – Aleksandry
Anna Raus-Rajca,
Barbara Śliwińska,
Aneta Sadkowska
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
pięknych prac. Każdy uczestnik
dostał upominek, a za miejsce
medalowe – nagrodę książkową.
Z okazji przypadającego na
dzień 23. kwietnia Światowego
Dnia Książki i Praw Autorskich
biblioteka
szkolna
ogłosiła
konkurs plastyczny: „Okładka
mojej ulubionej książki”.
W
czołówce
byli:
Kacper Popiel, Julia Wabik,
Oliwia Pluta, Paulina Młynarska
oraz
Natalia
Wojcieszek.
Wszystkie nagrodzone prace
mogliśmy zobaczyć na wystawie poświęconej
temu konkursowi.
Prace można było składać
do 26. kwietnia do biblioteki
szkolnej. W składzie komisji oceniającej były: p.
Barbara Śliwińska, p. Monika Sławińska i p.
Bożena Wilk. Wyniki zostały ogłoszone w dniu
28. kwietnia 2010r..
Tegoroczny konkurs okazał się dobrym
pomysłem na urozmaicenie Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich.
Przy rozdaniu nagród komisja przyznała,
że miała dylemat, ponieważ napłynęło dużo
Patrycja Soból, klasa VI A
Minipiłka siatkowa w PSP w Zakrzewie
W kwietniu odbyły się w naszej szkole
coroczne zawody mini piłki siatkowej chłopców i
dziewcząt. Do walki o czołowe lokaty stanęli
uczniowie klas IV-VI.
4
Poszczególne
klasy
oczywiście
kibicowały swojej drużynie. Było przy tym
bardzo dużo śmiechu
i dobrej zabawy.
Dziewczyny z klasy
VI B były bardzo
dobre,
zaskoczyły
nas wszystkich swoją
determinacją i wolą
walki – ostatecznie
zajęły
więc
I
miejsce. Na drugim
uplasowały się uczennice klasy VI A, na trzecim
V B. Ostatnie czwarte miejsce zajęła klasa V A.
Wśród chłopców na najwyższym podium stanęli
uczniowie klasy VI A. II miejsce przypadło
klasie V A, a trzecie
VI B. Stawkę zamknęli
uczniowie klasy V A.
Zawody były pełne śmiechu, radości.
Dlatego wszyscy chcielibyśmy, żeby w
następnym roku ponownie znalazły się w
kalendarzu imprez szkolnych. Wszystkim
uczestnikom sportowych zmagań, zwłaszcza
zwycięzcom, serdecznie gratulujemy.
Paulina Mitak,
Emilia Mroczkowska, klasa VI A
Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3. Maja
Z okazji 219. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3. Maja odbyła się w naszej szkole
uroczysta akademia. Uczniowie przypomnieli
okoliczności powstania tego ważnego dla Polski
dokumentu, który wprowadzał szereg reform
mających usprawnić funkcjonowanie państwa. W
bardzo ciekawy sposób koledzy z klas szóstych
opisali nastrój, jaki panował wśród ludności
Warszawy tamtego pamiętnego dnia 3. maja
1791r.. Radość i nadzieję na odbudowę państwa
doskonale przedstawił na
swoim
obrazie
Jan
Matejko – mogliśmy go
zobaczyć
podczas
przedstawienia.
Szczególnie wzruszyły nas pieśni patriotyczne w
wykonaniu naszego szkolnego chóru, mówiące o
miłości do ojczyzny i nadziei na lepsze życie. To
była dla nas niezapomniana lekcja historii.
Marta Trzaska, klasa VI B
O „Puchar Tymbarka”
Dnia 6 maja 2010
roku wzięliśmy udział
w zawodach o „Puchar
Tymbarka”,
które
rozgrywały się na
stadionie
Broni
Radom.
1 mecz – Zakrzew vs Ruda
0:0
2 mecz – Zakrzew vs Junior Radom
2:3
3 mecz – Zakrzew vs Wierzbica 1:0
4 mecz – Zakrzew vs Młodzik Radom 1:0
5 mecz – Zakrzew vs Orlik Radom
0:1
Żałujemy remisu w meczu z Rudą.
Mieliśmy kilka dobrych sytuacji bramkowych,
ale żadnej odpowiednio nie wykorzystaliśmy.
Łącznie strzeliliśmy 4 gole: 3 z nich na swoje
konto zapisał Jakub Rdzanek oraz 1 Szymon
Trzaska.
Skład naszej
drużyny stanowili:
Błażej Piasek i Igor Pacocha z klasy II b, Jakub
Rdzanek, Bartłomiej Firlej, Szymon Trzaska i
Artur Wesołowski z klasy III B oraz Norbert
Majchrzak z klasy III ze Szkoły Filialnej w
Mleczkowie. Rozgrywki toczyły się między
następującymi drużynami:
W całym turnieju zajęliśmy czwarte
miejsce. Zabrakło nam tylko 2 punktów, żeby
wyjechać na wielki finał do Warszawy. Niestety,
5
awansowały tylko trzy drużyny. Mamy nadzieję,
że za rok pojedziemy na ten turniej.
Jakub Rdzanek,
Bartłomiej Firlej, klasa III B
Konkurs plastyczny „Powiew wiosny”
20 maja w Publicznej Szkole Podstawowej w
Janiszewie odbył się konkurs plastyczny, pt.
„Powiew wiosny”. Inspiracją do wykonywanych
przez uczestników konkursu ilustracji był wiersz
„Pierwiosnek” (klasy 4-6) i wiersz, pt. „Motyl”
(klasy 1-3). Do wykorzystania były farby, kredki
świecowe i wycinanki. Reprezentantami naszej
szkoły w kategorii klas 1-3 była Monika
Wiśniewska i Natalia Baran a w kategorii klas 46 Wiktoria Różańska i Oliwia Pluta. Wszystkie w
swojej pracy użyłyśmy farb i kredek
świecowych. W obu
kategoriach wiekowych
szkoła w Zakrzewie
zajęła bardzo dobre II
miejsce.
Oliwia Pluta,
klasa V B
III Gminny Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim
miejsce zajął uczeń PSP w Wacynie recytując
wiersz „Mr Hilary’s Spectacles”, zaś w kategorii
klas szóstych wygrał uczeń PSP w Cerekwi
prezentując wiersz „Teenagers are amazing”.
Uczennica naszej szkoły Maria Ślusarczyk zajęła
III miejsce w kategorii klas starszych recytując
wiersz „When You Give a Mouse a Motorcycle”,
natomiast Natalia Baran z klasy III b prezentując
wiesz „The Shapes of Things” uplasowała się na
II miejscu w kategorii klas młodszych.
Wszystkim
uczestnikom
gratulujemy
i
zachęcamy do udziału w przyszłorocznej
edycji,tym razem już IV Gminnego Konkursu
Recytatorskiego w Języku Angielskim.
Dnia 27 maja 2010 r.
w
Publicznej
Szkole
Podstawowej w Zakrzewie
odbyła się trzecia edycja
Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Języku
Angielskim. Wzięło w nim udział 21 uczniów ze
szkół w Woli Taczewskiej, Wacynie, Cerekwi,
Dąbrówce Podłężnej, Janiszewie, Zakrzewie.
Rywalizowali oni w dwóch kategoriach: klas III
oraz klas VI szkoły podstawowej. Wszyscy
uczniowie prezentowali wysoki poziom, dlatego
też jury, w skład którego wchodzili nauczyciele z
Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie: pani
Maria Celińska i pan Radosław Kulak oraz pani
Barbara Ogińska – nauczycielka języka
angielskiego w PSP w Zakrzewie, mieli bardzo
trudny wybór. W kategorii klas trzecich pierwsze
Aleksandra Białkowska, klasa VIA
To były niezapomniane przeżycia
godzina
siedemnasta, więc
postanowiliśmy
pospacerować
po
okolicy. Do ośrodka
wróciliśmy
około
godziny
18.15.
Zjedliśmy
obiadokolację.
O
Dnia 31. maja 2010 roku o godzinie 7.00
wyjechaliśmy spod szkoły na trzydniową
wycieczkę do Zakopanego. Cała podróż
przebiegała w dobrej atmosferze, a każdy dobrze
się bawił. Asia grała na gitarze, my śpiewaliśmy.
Śpiewy już na początku wycieczki zapowiadały
niesamowite przeżycia. Gdy dojechaliśmy do
Zakopanego, zaczął jednak padać deszcz. Bardzo
nas to zasmuciło. Pojechaliśmy zatem do
pensjonatu. Gdy się rozpakowaliśmy dochodziła
6
20.00 zaczęła się dyskoteka i wielka zabawa. O
22.00 zmęczeni wycieczkowicze poszli spać.
kilometrów przeszliśmy, by zobaczyć kościółek,
w którym brał ślub Janosik z Maryną. W samo
południe wjechaliśmy wyciągiem na Gubałówkę.
Po powrocie do pensjonatu spakowaliśmy się i
wyruszyliśmy do domu.
Następnego dnia śniadanie zjedliśmy o
godzinie 8.00. Jedzenie smakowało wyśmienicie.
Po śniadaniu postanowiliśmy, że nie ma sensu
bać się deszczu i wyruszyliśmy w miasto.
Przemoczeni, ale zadowoleni około 15.00
wróciliśmy do pensjonatu na obiad. Późnym
popołudniem pojechaliśmy na basen. Było super.
Tej nocy wszyscy zmęczeni szybko usnęliśmy.
Ostatniego dnia, w środę, gdy zobaczyliśmy, że
nie pada deszcz, bardzo się ucieszyliśmy. Od
razu po śniadaniu przyszedł wreszcie czas na
prawdziwe chodzenie po górach. Dużo
Mimo, że pogoda niezbyt nam
dopisywała, wszyscy byliśmy zadowoleni.
Wycieczka bardzo się udała, zapamiętam ją i
będę dobrze wspominać do końca życia.
Małgorzata Jarocha, klasa VI B
List z wycieczki
Zakrzew 15.06.2010r.
Droga Ciociu!
Na początku tego listu pozdrawiam Cię serdecznie.
Chcę opowiedzieć Ci o swoich przeżyciach z dnia 11.06.2010r..
Wtedy pojechałam na bardzo ciekawą wycieczkę klasową. Jechaliśmy
pociągiem, a na dworzec dojechaliśmy autobusem. W Pionkach byliśmy
bardzo szybko, gdyż pociąg jechał z dużą prędkością. Pionki to miejsce, w
którym jest plac zabaw, tam doszliśmy pieszo. Był wielki upał, ale i tak
bawiliśmy się świetnie. Było tam wiele zjeżdżalni, drabinek, dwie beczki do
biegania i różne sprzęty do ćwiczeń. Wróciliśmy na dworzec pociągiem i
autobusem dojechaliśmy na przystanek w Zakrzewie a stamtąd wróciliśmy
pieszo do szkoły, zmęczeni, ale zadowoleni z wycieczki.
Na tym kończę mój list, czekam na Twoją odpowiedź.
Julia
Julia Musiałek, klasa II A
Pamięci Oskara…
Praca nad przedstawieniem była bardzo
żmudna, ponieważ było ono w języku
angielskim.
Najpierw uczniowie
musieli
przyswoić sobie nowe słownictwo,
następnie zapoznali sie ze scenariuszem
i otrzymali role do nauki. Dla uczniów aktorów inscenizacja było okazją do
zaprezentowania swoich umiejętności
językowych i aktorskich. Uczniowie
mogli
wykazać
się
językowo,
emocjonalnie i twórczo. Swoje role
zagrali z dużą ekspresją, której
towarzyszył odpowiedni ton głosu,
Dnia 21 czerwca 2010r. uczniowie naszej
szkoły mogli obejrzeć teatrzyk pt.”Czerwony
Kapturek”. Inscenizacja została przygotowana
przez uczniów klas szóstych
pod kierunkiem nauczycielek
języka angielskiego - p. Anny
Bąk, p. Agaty Brandys oraz p.
Barbary Ogińskiej. Uczniowie
dedykowali
przedstawienie
tragicznie zmarłemu Oskarowi,
który w przedstawieniu miał
grać jedną z głównych ról.
7
mimika i gesty. Znajomość bajki o Czerwonym
Kapturku znacznie ułatwiła widzom zrozumienie
treści dialogów. Przedstawienie zarówno
uczniom jak i aktorom dostarczyło wiele radości i
wrażeń. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni, gdyż
ich praca włożona w to widowisko została
doceniona gromkimi brawami.
Aktorzy
Nasza twórczość
Najpiękniejsze listy do mamy klasy III A
(przedstawiamy w wersji oryginalnej)
„Ja i moja mama w podróży
podró y
po Polsce”
Kochana Mamo!
Z okazji Dnia Matki życzę Ci zdrowia, szczęścia
i uśmiechu. Teraz przeczytaj naszą wymyśloną
przygodę!
Marysia
Droga Mamo!
26. maja będziemy obchodzić Dzień
Matki. Z tej okazji zabiorę Cię Mamo w góry.
Pojadę z Tobą limuzyną w góry – Tatry.
Zwiedzimy
Tatrzański
Park
Narodowy.
Odnajdziemy
limbę,
szarotkę
alpejską,
dziewięćsiła bezłodygowego. A wśród zwierząt
niedźwiedzie, kozice i świstaki. Przeżyjemy
fantastyczną przygodę odkrywając tajemnicze
góry.
Podczas całej podróży będziemy
szczęśliwi, ponieważ będziemy razem.
Odnajdziemy kolczatkę ozdobną, która ozdobi
wydmy.
Przeżyjemy fajną przygodę, bo ja
stoczę się po piasku, ale nic mi się
nie stanie. Będziemy zawsze
pamiętać tą podróż.
Magdalena Świątkowska, klasa III a
Kochana Mamusiu z okazji Dnia Matki życzę Ci
zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo uśmiechu
na co dzień i słonecznych dni.
Twój syn
Marcin
Kochana Mamo!
W dniu Twojego Święta, czyli Dnia
Matki chciałbym zabrać Cię z całą rodziną nad
morze samolotem klasy A. Po drodze wstąpimy
na wydmy, odpoczywać będziemy w Łebie.
Ta kraina jest piękna i niezbyt duża, jest
tam też trochę zwierząt. Chcę tam spotkać:
żółwie, kolczatkę ozdobną, która jest na
wydmach i ozdabia ich. Potem zwiedzimy
Słowiński
Park
Narodowy.
Będziemy
podróżowali limuzyną. Przeżyjemy wspaniała
przygodę podróżując po Polsce.
Podczas całej podróży będziemy się czuli
znakomicie i będzie piękna pogoda.
Marysia Lisowska, klasa III A
Kochana Mamo!
Z okazji Dnia Matki życzę Ci dużo
zdrowia, szczęścia i pomyślności. Spełnienia
marzeń i czego sobie tylko życzysz.
Twoja córka
Magda
26. maja będziemy obchodzić Dzień
Matki. Z tej okazji zabiorę swoją mamę nad
morze. Pojadę tam z mamą pociągiem, do Łeby.
Zwiedzimy
Słowiński
Park
Narodowy.
8
Marcin Gałkowski, klasa III A
Wakacje po angielsku
This number our school magazine is the last one before holidays.
Here you can find some useful words:
Wakacje – holiday, vacation
Wyjechać za granicę - go to abroad
Jak mogę dojść do… - How can I go
to…
Jak dziś pogoda? – What’s the
weather like today?
Morze – a sea
Jezioro – a lake
Namiot – a tent
Wakacje pod namiotem - camping
holidays
Obóz – a camp
Opalanie – sunbath
Krzyżówka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Las – a forest
Lotnisko - an airport
Plaża – a beach
Łódka – a boat
Wspinać się, chodzić po gorach climb
Pocztówka – a postcard
List – a letter
Skrzynka pocztowa – a post box
Krajobraz – a landscape
Półwysep – a peninsula
Nizina – a lowland
Przylądek – a cape
1.
2.
Znosi je kura
Biedroneczki są w ...
Do spodni zamiast szelek
Na szyi trenera
Scena w cyrku
Cieknie z niego woda
Tam wyświetla się filmy
Czaro – białe pasy na drodze 6.
Na głowie rowerzysty
Do przybijania gwoździ
Miejsce nauki
... na biegunach
Opadają z drzew
Może być komórkowy
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
9
Dobre rady na wakacje
Im wyższy faktor,
tym
skuteczniej
będzie
ochraniał
Was
przed
szkodliwym
promieniowaniem
słonecznym. Kiedy będziesz opalał się nad wodą,
pamiętaj o tym, że biała flaga pozwala na
kąpiel,
czerwona
ostrzega
przed
niebezpieczeństwem,
a
czarna
zabrania
wchodzenia do wody.
Zapraszają Was kochane dzieci lasy, bory i
gaje. Pamiętajcie jednak
Nie wolno rozpalać ognisk w lesie! Nie
zostawiajcie w lesie rozbitego szkła. Butelka
nagrzana przez słońce, może spowodować
zapalenie się lasu. Nie zbierajcie grzybów,
których nie znacie. Nie jedzcie żadnych
nieznanych owoców, gdyż niektóre z nich mogą
być trujące. W lesie nie oddalajcie się od
opiekuna, żeby nie zabłądzić. Nie pozostawiajcie
śladów za sobą w postaci śmieci. Nie
hałasujcie!
Podczas wakacji będziecie uczestnikami
ruchu drogowego. Niektórzy pozostaną w
mieście. Tutaj również musicie pamiętać o
bezpieczeństwie:
Zapraszają Was góry. Zapamiętajcie:
Na górskie wycieczki powinniście chodzić tylko
pod
opieką
dorosłego
doświadczonego
turysty. Przed wyjściem w góry zostawcie w
domu lub w schronisku wiadomość dokąd
idziecie i kiedy wrócicie. Wędrując, chodźcie
zawsze oznakowanymi szlakami. Ważne są
wygodne buty sięgające za kostkę. Musicie mieć
ze sobą mapę, kurtki od deszczu, ciepłe ubranie,
zapas jedzenia i cos do picia. Jeżeli nagle
popsuje się pogoda, musicie zawrócić. W górach
liczy się rozsądek.
Będąc na wakacjach pamiętajcie, że bezpiecznie
możemy przejść przez jezdnię po pasach lub gdy
zaświeci
się
zielone
światło
dla
przechodniów. Gdy nie ma pasów ani świateł
zatrzymujemy się na brzegu chodnika,
spoglądamy w lewo, w prawo i jeszcze raz w
lewo. Dopiero wtedy, gdy nie nadjeżdża żaden
pojazd możemy przejść na drugą stronę drogi.
Nie bawcie się na jezdni. To nie miejsce do
zabawy! Jadąc samochodem, pamiętajcie o
zapinaniu
pasów
bezpieczeństwa.
Pas
bezpieczeństwa przytrzymuje Cię w bezpiecznej
pozycji. Gdy samochód hamuje, a Ciebie nie
chroni pas, siła hamowania może rzucić Tobą
o przednią szybę. Pasy mogą uchronić Cię od
poważnego uszkodzenia ciała,
a nawet
śmierci. Nigdy nie odchodź z nieznajomymi.
Jeśli obca osoba zaczepia cię na ulicy, oddal się
od niej i powiedz o tym rodzicom. Pamiętajcie.
Jeżdżąc na rowerze, dobrze jest zakładać kask
rowerowy. Chroni on głowę przed urazem w
razie upadku.
W imieniu mórz, jezior i rzek zapraszam was
nad wszelkie wody. Oto wakacyjne rady:
Kąpcie się tylko w miejscach dozwolonych! Do
głębokiej wody wchodźcie tylko pod opieką
dorosłej osoby. Nie skaczcie do wody! Nie
przebywajcie zbyt długo w bardzo zimnej
wodzie. Nie wolno biegać blisko brzegu basenu!
Teren wokół basenu jest stale mokry i łatwo się
na nim poślizgnąć. Łatwo jest o upadek. Na
plaży chrońcie głowę i oczy przed słońcem.
Przebywając na słońcu, koniecznie nasmarujcie
się olejkiem do opalania z odpowiednim filtrem.
Redakcja
Redakcja „Masz wiadomość”:
Redaktorzy: P. Soból, P. Mitak, E. Mroczkowska, M. Trzaska, J. Rdzanek, B. Firlej, O. Pluta
A. Białkowska, M. Jarocha, M. Lisowska, M. Świątkowska. M. Gałkowski, J. Musiałek,, klasa
IIb,,
klasa III z Mleczkowa
Nauczyciele: M. Niestój, B. Chłopecka, A. Raus-Rajca, B. Śliwińska, A. Sadkowska
Opiekunowie: Anna Bąk, Barbara Ogińska, Aneta Pałkiewicz
10