Komunikat - Urząd Miasta Legnicy

Transkrypt

Komunikat - Urząd Miasta Legnicy
OKS.4250.43.2016.IX
Legnica, 19.10.2016 r.
Komunikat
Informuję, że na podstawie uchwały nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia
27 grudnia 2010 roku w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków,
w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, uchwały Nr XX/192/12 Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 28.05.2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu
finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi
sportu oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176)
został ogłoszony nabór wniosków o wsparcie finansowe w zakresie piłki ręcznej,
w wyznaczonym terminie do 14 października 2016 wpłynęła 1 oferta:
Lp.
1.
Nazwa zadania
Wsparcie finansowe w zakresie piłki ręcznej
Nazwa
organizacji
składającej
ofertę
MSPR
Siódemka
Legnica
Komisja dokonała oceny merytorycznej i formalnej złożonej oferty przedkładając
rekomendacje do akceptacji Prezydentowi Miasta Legnicy - wsparcie finansowe
w zakresie piłki ręcznej otrzymało:
Lp.
1.
Nazwa zadania
Wsparcie finansowe w zakresie piłki ręcznej
Nazwa
organizacji
wybranej do
realizacji
zadania/kwota
PLN
MSPR
Siódemka
Legnica
10.000,00