kurs sędziego piłki ręcznej

Transkrypt

kurs sędziego piłki ręcznej
KURS SĘDZIEGO PIŁKI RĘCZNEJ
Komisja Sędziowska Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach ogłasza nabór
kandydatów na kurs sędziego piłki ręcznej.
Wszystkie osoby chętne do uczestnictwa w kursie proszone są o kontakt telefoniczny
z biurem Związku (tel. 032-2537780) lub bezpośrednio z kierownikiem kursu kol.
Joanną Brehmer (tel. 507023213), bądź elektronicznie na adres: [email protected] lub
[email protected]
1. Termin kursu: 5.01.2007 r. – 3.04.2007 r.
2. Miejsce: Internat Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gliwicach - Sośnicy ul.
Sikorskiego.
3. Koszt kursu: 100 zł – płatne na pierwszych zajęciach lub przelewem na konto
Śl.ZPR: PKO SA II oddział Katowice 22 1240 2959 1111 0000 3120 3490
(w cenę wliczone są: materiały dydaktyczne, przepisy gry, emblemat sędziowski).
4. Terminarz zajęć: 5, 12, 19, 26 stycznia, 2, 6 lutego, 3, 9, 16, 23, 30 marca,
3 kwietnia 2007. Zajęcia odbywać się będą w godzinach: od 17 do 19.
5. Wymagania wobec kandydatów: wiek 16 – 26 lat, wykształcenie średnie (nie
dotyczy uczniów szkół średnich), dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem
lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego piłki ręcznej
(w przypadku czynnych zawodników – aktualna karta zdrowia zawodnika). Dokument
ten należy okazać na pierwszych zajęciach.
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej
Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach
(-) Grzegorz Wojtyczka

Podobne dokumenty