Prezentacja szkoły - Gimnazjum im. Polskich Laureatów Nagrody

Transkrypt

Prezentacja szkoły - Gimnazjum im. Polskich Laureatów Nagrody
Publiczne Gimnazjum
im. Polskich Laureatów Nagrody
Nobla
w Obornikach Śląskich
W roku szkolnym 2013/2014 planujemy utworzyć:
- klasy z drugim językiem obcym włoskim lub niemieckim,
- klasę z rozszerzonymi zajęciami sportowymi,
- klasę z rozszerzonymi zajęciami z języka angielskiego i matematyki,
- klasę z rozszerzonymi zajęciami matematyczno - przyrodniczymi.
O SZKOLE
Nasze gimnazjum istnieje od 1 września 1999 roku.
Zostało utworzone na bazie Szkoły Podstawowej nr 1. Była
to szkoła z tradycjami, w ostatnim roku działalności obchodząca swoje pięćdziesięciolecie.
Pamiątki w postaci kronik szkolnych, dzienników lekcyjnych, zapisów z posiedzeń rad
pedagogicznych, gromadzone są w przeznaczonym specjalnie na ten cel miejscu- Izbie Pamięci.
Obecnie do gimnazjum uczęszcza ponad 400 uczniów, z czego połowę stanowią
uczniowie dojeżdżający do szkoły z 21 okolicznych miejscowości. W obecnym roku szkolnym
funkcjonuje 18 oddziałów klasowych, liczących po ok.23 uczniów.
Nasza szkoła jest najnowocześniejszym obiektem w gminie i jednym z najładniejszych
w województwie dolnośląskim. Mamy do dyspozycji dobrze wyposażone sale lekcyjne, jasne,
przestronne korytarze, dużą aulę ze sceną, na której odbywają się szkolne apele
i przedstawienia.
Największym atutem naszej szkoły jest pełnowymiarowa hala sportowa ze 160
miejscami siedzącymi, pełnym zapleczem sanitarnym i doskonale wyposażoną siłownią. Od
maja udostępnimy nowoczesne boisko typu Orlik składające się z boiska do piłki nożnej ze
sztuczna nawierzchnią trawiastą i wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią bitumiczną oraz
bieżni.
Uczniowie mają również do dyspozycji dobrze zaopatrzony sklepik szkolny.
Szczególną uwagę przywiązujemy do zdrowego trybu życia. Kadrę pedagogiczną
stanowią wykwalifikowani nauczyciele, życzliwi i otwarci na problemy młodzieży. Nasi
uczniowie odnoszą wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Do
największych osiągnięć zaliczyć można finałowe miejsca w prestiżowym konkursie Zdolny
Ślązak – dwa lat z rzędu, pierwsze miejsce naszej uczennicy w Dolnośląskim Konkursie
Literackim „O Złote Pióro”, liczne sukcesy w Lidze Naukowej, konkursach językowych,
plastycznych i muzycznych.
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Po lekcjach uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań – każdy
może znaleźć coś dla siebie!
W szkole działa:
* zespół wokalno - muzyczny uświetniający swoimi występami szkolne i gminne uroczystości,
* koło Ligi Ochrony Przyrody odnoszące sukcesy w ogólnopolskich konkursach i uznane za jedno z najlepiej
działających w Polsce,
* koło dziennikarskie skupiające młodych redaktorów gazetki szkolnej „Nobelek”,
* Uczniowski Klub Sportowy prowadzi sekcję piłki ręcznej dziewcząt i chłopców, bierze czynny udział w
rozgrywkach ligowych organizowanych przez Dolnośląski Związek Piłki Ręcznej,
* koło teatralne i kabaret szkolny,
* Szkolny Wolontariat prowadzący akcje charytatywne i pomagający ludziom w hospicjach i szpitalach,
* koła językowe -języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego,
* koło szachowe,
Dla uczniów mających trudności w nauce organizowane są zajęcia wyrównawcze, a dla
wszystkich uczniów cotygodniowe konsultacje ze wszystkich przedmiotów. Uczniowie klas
trzecich uczestniczą w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.
PROFILAKTYKA I OPIEKA
W gimnazjum pracują:
- pedagog szkolny.
- doradca zawodowy,
- pielęgniarka szkolna - socjoterapeutka.
Uczniowie z rodzin niezamożnych mogą starać się o pomoc ze strony szkoły wspieranej przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Akcje Katolicką oraz Agencję Nieruchomości Rolnych
(bezpłatne podręczniki, obiady, pomoc rzeczowa i finansowa). W szkole realizowane są
programy adaptacji uczniów klas I, profilaktyki uzależnień i preorientacji zawodowej.