budowa roku podkarpacia - Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów

Komentarze

Transkrypt

budowa roku podkarpacia - Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów
KONKURS
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
2008
OBIEKTY
MIESZKALNE
OBIEKTY
KOMUNALNE
I PRZEMYSŁOWE
OBIEKTY
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
OBIEKTY
ZABYTKOWE
KONKURS ZORGANIZOWAŁ
POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ W RZESZOWIE
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
2008
ZAKOŃCZENIE DZIEWIĄTEJ EDYCJI KONKURSU
POD PATRONATEM
WOJEWODY PODKARPACKIEGO
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
DZIEKANA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
I PATRONATEM MEDIALNYM
TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. ODDZIAŁ W RZESZOWIE
RADIA RZESZÓW S.A.
Wydawca:
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Rzeszowie
Komisja konkursowa:
Józef Bosek, Bogusław Bukowy, Roman Cużytek, Aleksander Kontek,
Jan Kupiec, Jan Malinowski, Zbigniew Szczupak
Opracowanie tekstów:
strony konkursowe: Józef Bosek, Zbigniew Szczupak
strony reklamowe: inwestorzy i wykonawcy
Opracowanie graficzne: Dorota Wadiak
Opracowanie edytorskie:
www.edytor.rzeszow.pl
e-mail: [email protected]
Druk: Drukarnia RESPRINT
Szanowni Państwo!
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie
prezentuje Państwu wyniki kolejnej, dziewiątej edycji konkursu – „Budowa Roku
Podkarpacia 2008”.
Obiekty zakwalifikowane do finału tej edycji konkursu charakteryzują się wysoką
jakością robót budowlanych i instalacyjnych oraz bogatym wyposażeniem
technicznym. Świadczy to o znaczącym postępie w projektowaniu, wykonawstwie i wyposażeniu inwestycji realizowanych na Podkarpaciu, a w konsekwencji wpływa
korzystnie na jakość życia naszego społeczeństwa i zmienia pozytywnie krajobraz
Podkarpacia.
Gratulujemy serdecznie laureatom konkursu oraz wszystkim projektantom,
inwestorom i wykonawcom budów uczestniczących w tej edycji konkursu.
Dziękujemy inwestorom i wykonawcom za udział w konkursie i zapraszamy do
uczestnictwa w kolejnej jubileuszowej, dziesiątej edycji.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Przewodniczący Oddziału PZITB
Józef Bosek
Adam Jakóbczak
NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytuł
BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2008
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
przy ul. ZABŁOCIE w RZESZOWIE
ODBIORCY NAGRODY: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „GEODECI” w Rzeszowie
INWESTOR:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „GEODECI” w Rzeszowie
GENERALNY WYKONAWCA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne BUDPOL S.A. w Rzeszowie
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
Biuro Projektów ARCHICOMP w Rzeszowie
GŁÓWNI PROJEKTANCI:
Architektury - mgr inż. arch. Ryszard Miklas
Konstrukcji - inż. Adam Miłek
NADZÓR INWESTORSKI:
inż. Tadeusz Malec
4
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
2008
OBIEKTY MIESZKALNE
PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTU:
Kubatura
3
13 635,5 m
Powierzchnia zabudowy
1 156,4 m2
Powierzchnia użytkowa
2 478,7 m2
Ilość mieszkań
51
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Obiekt mieszkalny wielorodzinny 3-kondygnacyjny z poddaszem użytkowym przeznaczonym na mieszkania. Posiada
w sumie 51 mieszkań. W całości jest podpiwniczony. Przy budynku wykonano garaż wolnostojący dla lokatorów.
Budowa w całości wykonana w technologii tradycyjnej. Atrakcyjnie ukształtowana architektura obiektu. Elementy
wykończeniowe budowy zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, zostały wykonane starannie z materiałów wyróżniających się jakością.
2008
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
5
NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
przy ul. OFIAR KATYNIA i al. WYZWOLENIA w RZESZOWIE
ODBIORCA NAGRODY: „INSTALBUD-RZESZÓW” Sp. z o.o.
INWESTOR:
Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
GENERALNY WYKONAWCA:
„INSTALBUD-RZESZÓW” Sp. z o.o.
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
Biuro Projektów Kalita Sp. z o.o. w Rzeszowie
GŁÓWNI PROJEKTANCI:
Architektury - mgr inż. arch. Grzegorz Kalita
Konstrukcji - mgr inż. Jerzy Święcański
KIEROWNIK BUDOWY:
Władysław Szeremeta
NADZÓR INWESTORSKI:
Wacław Grzęda
6
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
2008
OBIEKTY MIESZKALNE
PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTU:
Kubatura
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa
Ilość mieszkań
Powierzchnia chodników
Powierzchnia dróg
3
13 000,0 m
895,0 m2
4 854,5 m2
69
647,3 m2
3 385,3 m2
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Budynek mieszkalny wielorodzinny posiada 7-9 kondygnacji. Jest w całości podpiwniczony. Każda klatka schodowa jest
wyposażona w windę osobową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna. Ściany nośne poprzeczne wsparte na oczepach pali stanowiących
fundamentowanie obiektu podyktowane warunkami gruntowymi.
Ściany osłonowe zewnętrzne wykonano z bloczków ceramicznych z ociepleniem warstwą styropianu.
Roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne wykonano w standardzie ogólnie stosowanym, przy czym
atrakcyjnie kolorystycznie wyeksponowano elewacje.
2008
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
7
NAGRODA TRZECIEGO STOPNIA
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH z GARAŻAMI na OSIEDLU
STAROMIEŚCIE-OGRODY w RZESZOWIE (ZADANIE I)
ODBIORCA NAGRODY: HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w Trzebownisku
INWESTOR:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Rzeszowie
GENERALNY WYKONAWCA:
HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w Trzebownisku
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
Pracownia Projektowa ARCHITEKTURA w Krakowie
GŁÓWNI PROJEKTANCI:
Architektury - mgr inż. arch. Mieczysław Gała
Konstrukcji - mgr inż. Stanisław Syrek
KIEROWNIK BUDOWY:
mgr inż. Piotr Krygowski
NADZÓR INWESTORSKI:
mgr inż. Wacław Kamiński
8
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
2008
OBIEKTY MIESZKALNE
PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTU:
Kubatura
3
27 157,00 m
Powierzchnia zabudowy
1 963,48 m2
Powierzchnia użytkowa
10 253,93 m2
Ilość mieszkań
108
Powierzchnia chodników
2 544,00 m2
Powierzchnia dróg
1 639,00 m2
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Obiekt mieszkalny 8-klatkowy, 4-kondygnacyjny jest w całości podpiwniczony. W części podpiwniczenia znajduje się
garaż przestrzenny na 34 samochody.
W dwóch budynkach zespołu (nr 1 i 2) znajduje się 108 mieszkań dwu- i trzypokojowych. Wszystkie mieszkania mają
balkony lub loggie oraz odrębne piwniczki lokatorskie.
Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
Konstrukcję budowli i elementy wykończeniowe wykonano z materiałów ogólnie znanych.
2008
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
9
NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytuł
BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2008
BUDYNEK BIUROWO-HANDLOWY
z PODZIEMNYM PARKINGIEM „CAPITAL PARK”
przy ul. REJTANA w RZESZOWIE
ODBIORCA NAGRODY: BEST CONSTRUCTION Sp. z o.o. w Rzeszowie
INWESTOR:
Star-Europa w Rzeszowie
GENERALNY WYKONAWCA:
BEST CONSTRUCTION Sp. z o.o. w Rzeszowie
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
Pracownia Projektowa ARCHI C&D w Rzeszowie
GŁÓWNI PROJEKTANCI:
Architektury - mgr inż. arch. Marek Chrobak
Konstrukcji - mgr inż. Paweł Ludera
KIEROWNIK BUDOWY:
Tadeusz Homa
NADZÓR INWESTORSKI:
mgr inż. Henryk Żegleń
10
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
2008
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTU:
Kubatura
3
35 087 m
Powierzchnia zabudowy
4 070 m2
Powierzchnia użytkowa
10 917 m2
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Obiekt został zaprojektowany i wykonany w newralgicznym punkcie miasta Rzeszowa, w narożu ulicy Rejtana i alei
Niepodległości. Gabaryty budynku zostały podyktowane strefą zabudowy. Funkcja budynku wynika z warunków jego
użytkowania.
Piwnice obejmują podziemne garaże.
Konstrukcję budynku stanowi monolityczny szkielet żelbetowy 3-kondygnacyjny.
Prace wykończeniowe wykonano starannie, z różnych doborowych materiałów. Elewacje - z dobrych i trwałych
materiałów, m.in. ze szkła, aluminium czy klinkierni.
W sumie obiekt stanowi atrakcyjny fragment zabudowy w rejonie jego lokalizacji. Został zrealizowany w krótkim
10-miesięcznym cyklu.
Trzeba dodać, że obiekt ten otrzymał w 2008 r. nagrodę za najlepiej zarządzany projekt w Polsce - Projekt Excellence
Award Polska.
2008
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
11
NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA
BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY ELIJOT
przy ul. NIEPODLEGŁOŚCI i LEGIONÓW w KROŚNIE
ODBIORCA NAGRODY: BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w Rzeszowie
INWESTOR:
ELIJOT Sp. z o.o. w Krośnie
GENERALNY WYKONAWCA:
BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w Rzeszowie
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
Pracownia Architektury i Konstrukcji „ArchiMark” Marek Laskoś w Krośnie
GŁÓWNI PROJEKTANCI:
Architektury - mgr inż. arch. Marek Laskoś
Konstrukcji - mgr inż. Roman Zimka
KIEROWNIK BUDOWY:
mgr inż. Krzysztof Bojda
NADZÓR INWESTORSKI:
mgr inż. Tadeusz Baran
12
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
2008
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTU:
Kubatura
3
20 200 m
Powierzchnia zabudowy
2 080 m2
Powierzchnia użytkowa
3 942 m2
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji żelbetowej monolitycznej słupowo-belkowo-płytowej.
Ściany murowane osłonowe, dach płaski. Funkcja obiektu w pełni usługowo-handlowa na obydwu kondygnacjach.
Wejście do budynku na półokrągłą formę architektoniczną. Przy wejściu na parterze oświetlone patio. Komunikację
pionową zapewniają klatki schodowe, ruchome schody i winda dla osób niepełnosprawnych.
Bryła obiektu w całości kompatybilna z funkcja handlowo-usługowa klarowna.
Wymienione cechy uzupełniają starannie wykonane roboty budowlane i wykończeniowe, co w sumie stanowi
o atrakcyjności obiektu.
2008
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
13
NAGRODA TRZECIEGO STOPNIA
BUDYNEK MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
na OSIEDLU BARANÓWKA w RZESZOWIE
ODBIORCA NAGRODY: Urząd Miasta Rzeszowa
INWESTOR:
Gmina Miasto Rzeszów
GENERALNY WYKONAWCA - konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „FIREMB” Sp. z o.o. w Rzeszowie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLBUD w Zaczerniu
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
Biuro Inwestycyjne „PRO-INVEST” w Rzeszowie
GŁÓWNI PROJEKTANCI:
Architektury - mgr inż. arch. Wiesław Gorczak
Konstrukcji - mgr inż. Wiesław Pazdan
KIEROWNIK BUDOWY:
inż. Andrzej Jabłczyński
NADZÓR INWESTORSKI:
Zdzisław Wojdyło
14
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
2008
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTU:
3
Kubatura
7 595,0 m
Powierzchnia zabudowy
1 443,0 m2
Powierzchnia użytkowa
1 467,8 m2
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Obiekt Domu Kultury wielofunkcyjny, przystosowany dla działalności kulturalno-oświatowej i sportowej młodzieży,
również niepełnosprawnej. Posiada sale dla różnych kół zainteresowań, ponadto salę ze sceną dla występów
artystycznych młodzieży.
Prace budowlane obiektu zostały wykonane starannie z dobrych materiałów wykończeniowych.
2008
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
15
NAGRODA TRZECIEGO STOPNIA
NADBUDOWA i ROZBUDOWA
BUDYNKU BIUROWEGO przy ul. OKULICKIEGO w RZESZOWIE
ODBIORCA NAGRODY: RESBUD S.A. w Rzeszowie
INWESTOR:
RESBUD S.A. w Rzeszowie
GENERALNY WYKONAWCA
RESBUD S.A. w Rzeszowie
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana i Obsługa Inwestycyjna ORLEWSKI w Rzeszowie
GŁÓWNI PROJEKTANCI:
Architektury - mgr inż. arch. Roman Orlewski
Konstrukcji - mgr inż. Tadeusz Baran
KIEROWNIK BUDOWY:
mgr inż. Witold Siwoń
NADZÓR INWESTORSKI:
mgr inż. Bogdan Stec
16
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
2008
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTU:
Kubatura
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa
3
4 180,0 m
309,5 m2
1 015,8 m2
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Obiekt wielokondygnacyjny uzyskany z rozbudowy składa się z trzech brył architektonicznie i funkcjonalnie
zharmonizowanych.
Posiada pomieszczenia biurowe, socjalne. Salę konferencyjną oraz pomieszczenia techniczne.
Oprócz podstawowych instalacji posiada również Internet oraz instalacje: przeciwwłamaniową, klimatyzacyjną,
przeciwpożarową.
Roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z dobrych i trwałych materiałów, co podwyższa estetykę
obiektu.
2008
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
17
NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytuł
BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2008
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w MIELCU
ODBIORCA NAGRODY: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego w Rzeszowie
INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu
GENERALNY WYKONAWCA:
SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego w Rzeszowie
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
BIPROWOD - Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Sp. z o.o. w Warszawie
GŁÓWNI PROJEKTANCI:
Architektury - inż. arch. Ludwik Marczakiewicz
Konstrukcji - mgr inż. Elżbieta Choińska
KIEROWNIK BUDOWY:
Władysław Cuber
NADZÓR INWESTORSKI:
mgr inż. Jan Ruczkowski
18
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
2008
OBIEKTY KOMUNALNE I PRZEMYSŁOWE
PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTU:
Kubatura
Przepustowość
Sieci zewnętrzne:
wodociągowe
kanalizacyjne
cieplne
Rurociągi
Kolektor zrzutowy
Kable elektryczne
Kable automatyki
3
44 560,8 m
14 700 m3/dobę
686 mb
652 mb
486 mb
1 669 mb
1 022 mb
16 541 mb
13 587 mb
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Obiekt oczyszczalni stanowi kompletny zakład oczyszczania ścieków dla miasta Mielca.
W skład zakładu oczyszczania ścieków wchodzą m.in. obiekty: kraty pompowni głównej, pompownia ścieków
surowych, budynek krat i separatora piasku, piaskownik, pompownia ciał pływających, pompownia zagęszczonego
osadu, komory fermentacyjne, zbiornik retencyjny, pompownia osadu przefermentowanego, stacja zagęszczania,
odwadniania i higienizacji osadu.
Ponadto w zakładzie znajduje się budynek administracyjno-socjalny i budynek warsztatowo-garażowy oraz budynek
energetyczny.
Kompleksowe zaprojektowanie, solidne wykonanie oczyszczalni ścieków stanowi dla Mielca bardzo ważny obiekt
komunalny.
2008
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
19
NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA
ZAKŁAD PRZEMYSŁOWY
BORG WARNER TURBO SYSTEMS POLAND Sp. z o.o.
w JASIONCE-TAJĘCINIE
ODBIORCA NAGRODY: HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w Trzebownisku
INWESTOR:
BORG WARNER TURBO SYSTEMS Poland Sp. z o.o. w Rzeszowie
GENERALNY WYKONAWCA:
HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w Trzebownisku
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Inżynieryjne PREDOM Sp. z o.o. we Wrocławiu
GŁÓWNI PROJEKTANCI:
Architektury - mgr inż. arch. Michał Dąbrowski
Konstrukcji - mgr inż. Józef Rojecki
KIEROWNIK BUDOWY:
Marek Kieca
NADZÓR INWESTORSKI:
Zbigniew Motrycz
20
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
2008
OBIEKTY KOMUNALNE I PRZEMYSŁOWE
PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTU:
Hala produkcyjna
Kubatura
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa
Budynek biurowo-socjalny
Kubatura
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa
25 270 m3
14 700 m2
2 911 m2
9 453 m3
841 m2
2 605 m2
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Zakład produkcyjny został wykonany kompleksowo z pełną infrastrukturą techniczną.
Główną część zakładu stanowi hala produkcyjno-montażowa o kubaturze 25 270 m3 wykonana w konstrukcji stalowej.
W uzupełnieniu znajdują się: budynek biurowo-socjalny, magazyn odpadów, drogi, place i parkingi. Produkcja
w zakładzie prawie w całości zmechanizowana i zautomatyzowana. Jej nadzór, nawet na podstawowych stanowiskach, odbywa się przy pomocy urządzeń elektronicznych.
Prace budowlane wykonane starannie i w krótkim, bo w 9-miesięcznym cyklu.
2008
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
21
WYRÓŻNIENIE
WĘZEŁ BETONIARSKI
z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM
przy ul. CIEPŁOWNICZEJ w RZESZOWIE
ODBIORCA NAGRODY: BEST CONSTRUCTION Sp. z o.o. w Rzeszowie
INWESTOR:
RESBETON Sp. z o.o. w Rzeszowie
GENERALNY WYKONAWCA:
BEST CONSTRUCTION Sp. z o.o. w Rzeszowie
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:
WiK K. Wróbel i W. Kubiszyn
GŁÓWNI PROJEKTANCI:
Architektury - mgr inż. Roman Wróbel
Konstrukcji - mgr inż. Roman Wróbel
KIEROWNIK BUDOWY:
Tadeusz Homa
NADZÓR INWESTORSKI:
mgr inż. Jerzy Worek
22
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
2008
OBIEKTY KOMUNALNE I PRZEMYSŁOWE
PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTU:
3
Kubatura zespołu kontenerów 154, 25 m
Powierzchnia zabudowy
zespołu kontenerów
73,80 m2
Powierzchnia użytkowa
zespołu kontenerów
61,70 m2
Powierzchnia węzła betoniarskiego
625,00 m2
Wydajność
80,0 m3/h
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
3
Wytwórnia betonu ma projektowaną wydajność 80,0 m /h i posiada zaplecze socjalno-administracyjne oraz
magazynowe.
Przy betoniarni znajdują się silosy na cement, zasieki na kruszywo, place składowe i magazynowe oraz drogi
dojazdowe.
Dozowanie składników betonu do mieszalnika odbywa się mechanicznie i przy użyciu wag tensometrycznych.
Gwarantuje to odpowiednie dawkowanie decydujące o dobrej jakości produktu.
2008
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
23
HONOROWE WYRÓŻNIENIE
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
pw. WNIEBOWZIĘCIA NMP w JAŚLE
ODBIORCA NAGRODY: Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle
INWESTOR:
Parafia Wniebowzięcia NMP w Jaśle
GENERALNY WYKONAWCA:
Parafia Wniebowzięcia NMP w Jaśle
GŁÓWNI PROJEKTANCI:
Architektury - mgr inż. arch. Magdalena Łachańska
Konstrukcji - mgr inż. Augustyn Bajorek
Prace konserwatorskie: - mgr konserwacji i restauracji dział sztuki Dominika Tarsińska-Petruk
- mgr konserwacji i restauracji dział sztuki Barbara Czajkowska-Polusińska
- mgr konserwacji i restauracji dział sztuki Sławomir Stępień
KIEROWNIK BUDOWY:
mgr inż. kons. Mirosław Babicz
mgr kons. Dominika Tarsińska-Petruk
NADZÓR INWESTORSKI:
Augustyn Bajorek
24
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
2008
OBIEKTY ZABYTKOWE
PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTU:
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa
2
6310,00 m
511,98 m2
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Kościół zabytkowy gotycki z XV wieku (1446 r.) został poddany gruntownej odnowie. Prace remontowe, konserwatorskie, restauracyjne i modernizacyjne trwały kilka lat i zostały zakończone w 2008 r.
Wymienione prace obejmowały głównie odnowienie elewacji wykonanej z kamienia, który uległ degradacji. Prace
projektowe zostały wykonane przez osoby profesjonalnie do tego przygotowane, z Krosna i Jasła, a wykonawcami byli
konserwatorzy zabytków, głównie z Krakowa.
Odnowienie świątyni przyczyniło się do jej upiększenia oraz utrwaliło wielowiekowy zabytek w pejzażu regionu.
2008
BUDOWA ROKU PODKARPACIA
25
HARTBEX
36-001 Trzebownisko 22
Telefony
ogólny: (017) 771 36 00
fax: (017) 771 36 01
akwizycja: (017) 771 36 58
HARTBEX
HARTBEX
HARTBEX
HARTBEX
K
HARTBEX
HARTBEX
HARTBEX
grudzień 2006
budowa nowej siedziby firmy
w Trzebownisku
PODKAR PACKA OKRĘGOWA IZBA
I NŻYNI ERÓW BU DOWNICTWA
W RZESZOWI E
35-060 Rzeszów, u l. Słowackiego 20
(VI piętro)
tel. (0-17) 850 77 05, 850 77 06 fax 850 77 07
e-mail: pd [email protected] piib.or g.pl
inter net: www.pd k.piib.or g.pl
portal: www. inzynier. rzeszow.pl
Izba zgo d nie z Ustawą z d nia 15 gr ud nia 2000 r. o samorządach zawo dowych
ar chitektów, inżynierów budownictwa ora z u rbanistów, zrzesza inżynierów
i tech ników budownictwa wszelkich specjalności, pełniących samo d zielne f u n kcje
tech niczne w budownictwie:
na bieżąco wystawia za świadczenia o przynależności do Izby;
prowad zi szkolenia d la cz łon ków Izby, ich ter m iny o gła szane są w Biu letynie
I nfor macyjnym, przyznaje dof inansowania do szkoleń zawo dowych
or ganizowanych przez stowarzyszenia tech niczne;
f inansuje swoim cz łon kom prenu meratę wybranego cza sopisma branżowego;
ud ziela inter pretacji, dotyczących posiadanych uprawnień budowlanych ora z
porad prawnych zwią zanych z pełnieniem samo d zielnych f u n kcji tech nicznych
w budownictwie;
prowad zi postępowania o o dpowied zialności zawo dowej i dyscyplinar nej
cz łon ków Izby;
prowad zi postępowanie zwią zane z nadawaniem tytu łu rzeczoznawczy
budowlanego;
wydaje uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstr u kcyjno-budowlanej ,
d ro gowej , mostowej , kolejowej , wybu rzeniowej , telekomu nikacyjnej , sieci i
instalacji sanitar nych, sieci i instalacji elektrycznych .
Szczegóły d ziałalności są dostępne na stronie inter netowej , w biu letynie infor macji
publicznej ora z portalu inter netowym PDK OII B.
ZAPRASZAMY!
35-211 Rzeszów
ul. Mikołaja Reja 12
tel. +48 17 867 63 88
fax +48 17 867 63 89
[email protected]est-c.pl
www.best-c.pl
BEST Construction sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie kompleksowego wykonawstwa robót
budowlanych. Prężnie rozwija się na rynku rzeszowskim i realizuje szereg znaczących inwestycji dla
Miasta i Regionu. Dysponuje znaczącym na Podkarpaciu potencjałem zatrudniając wykwalifikowaną kadrę, w tym około 350 wykwalifikowanych pracowników budowlanych.
BEST Construction Sp. z o.o. zajmuje się wykonawstwem wszelkich budynków i budowli, m.in.:
?
?
?
?
galerii handlowych,
hal o konstrukcji stalowej i żelbetowej,
obiektów mieszkaniowych,
innych budynków użyteczności publicznej.
Nagrody i wyróżnienia:
? „ZA NAJLEPIEJ ZARZĄDZANY PROJEKT” w Polsce (Project Excellence Award Polska), Poznań
2008
? „BEZPIECZNA BUDOWA' 2008” w konkursie organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy
w Rzeszowie
Wybrane realizacje:
?
?
?
?
?
?
?
Nowy Świat - galeria przy ul. Krakowskiej/ Ofiar Katynia w Rzeszowie,
Capital Park - budynek usługowy- handlowy przy al. Rejtana w Rzeszowie,
Center Park - budynek usługowo - handlowy przy ul. Kolejowej/Piłsudskiego w Rzeszowie,
Kościół Uniwersytecki pw. Św. Jadwigi przy al. Rejtana w Rzeszowie,
budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Niepodległości w Rzeszowie,
budynki mieszkalne przy ulicach Różanej i Strażackiej w Rzeszowie,
pizzeria Papa John's przy ul. Popiełuszki w Rzeszowie.
04/2008
07/2008
12/2008
ksiazki
gazety
kalendarze
wydawnictwa
reklamowe
Zapewniamy profesjonalną obsługę,
proponujemy oryginalne pomysły graficzne,
rzetelne opracowania tekstów,
druk w sprawdzonych drukarniach
[email protected]
www.edytor.rzeszow.pl
POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ W RZESZOWIE
1934
Rok założenia
Stowarzyszenia
35-060 Rzeszów, ul. PCK 2
tel. (017) 862 41 35, tel./fax 852 13 89
e-mail: [email protected]
PZITB TWÓJ NIEZALEŻNY DORADCA BUDOWLANY
OFERUJE USŁUGI:
Zespołu Rzeczoznawców Budowlanych w zakresie:
Sporządzania ekspertyz i opinii technicznych obiektów budowlanych
Doradztwa technicznego i materiałowego
Kontroli i odbioru technicznego robót
Badań geologicznych podłoża gruntowego
Okresowej kontroli stanu technicznego elementów budynków, budowli i obiektów
budowlanych zgodnie z art. 62 Ustawy „Prawo budowlane” (przeglądy jednoroczne
i pięcioletnie)
Wycen nieruchomości i szkód
Weryfikacji dokumentacji budowlanej
Sporządzania audytów energetycznych
Kwalifikacji obiektów budowlanych do budynków bądź budowli zgodnie z przepisami
Ustawy „Prawo budowlane” (w nawiązaniu do Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)
Opracowania Zakładowych Systemów Kontroli Produkcji Wyrobów Budowlanych
Ośrodka Obsługi Technicznej Budownictwa i Szkolenia w zakresie:
Nadzorów budowlanych, projektowania i inwentaryzacji obiektów budowlanych
Sporządzania i sprawdzania kosztorysów oraz rozliczania robót budowlanych
Sporządzania planów b.i.o.z. wg wymogów „Prawa budowlanego”
Udzielania rekomendacji firmom budowlanym
Sprzedaż katalogów i wydawnictw obejmujących problematykę budowlaną oraz projektów
budynków jednorodzinnych i gospodarczych
Promocji technik i technologii budowlanych
Doradztwa dotyczącego zamówień publicznych
Ośrodek ponadto prowadzi kursy, szkolenia i seminaria:
Przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane
Nauczania kosztorysowania robót i usług budowlanych od podstaw
Podnoszące kwalifikacje zawodowe kadry kierowniczej i nadzoru (normy budowlane,
warunki techniczne, przepisy prawa budowlanego, itp.)
W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i właścicieli firm, kadry
inżynieryjno-technicznej i nadzoru inwestorskiego, projektantów
Szkolenia specjalistyczne zamknięte dla firm
Organizuje corocznie:
Konkurs w zakresie budownictwa:
- Budowa Roku Podkarpacia
Konkursy wybranych prac dyplomowych:
- absolwentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechniki Rzeszowskiej
JESTEŚMY 60 LAT NA RYNKU BUDOWLANYM PODKARPACIA
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Rzeszowie
35-060 Rzeszów, ul. PCK 2
tel. 017 862 41 35, tel./fax 852 13 89
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty

podkarpacki informator kulturalny podkarpacki informator kulturalny

podkarpacki informator kulturalny podkarpacki informator kulturalny sztukę i kulturę Rzeczypospolitej? W tym samym czasie podczas obchodów jubileuszowych został zaprezentowany po konserwacji barokowy gobelin Bitwa pod Arbelą powstały na początku XVIII wieku we Flan...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dla potrzeb opracowania Strategii Rozwoju Kultury Miasta

Diagnoza dla potrzeb opracowania Strategii Rozwoju Kultury Miasta  Jaki jest potencjał instytucjonalny i organizacyjny oraz infrastruktura kultury Rzeszowa? (przestrzeń miejska)  Jak przedstawia się kapitał ludzki i społeczny Rzeszowa? (kreatorzy )  W jaki spo...

Bardziej szczegółowo