Pobierz

Transkrypt

Pobierz
Gdy Twoje dziecko
często choruje...
Sprawdź, czy przyczyną chorób nie są pierwotne
niedobory odporności.
Pierwotne niedobory odporności to wrodzone zaburzenia
układu odpornościowego. Dziecko z pierwotnymi
niedoborami odporności choruje na ciężkie
i uporczywe zakażenia.
KIEDY NALEŻY PODEJRZEWAĆ PIERWOTNE ZABURZENIA ODPORNOŚCI
Istnieje grupa objawów klinicznych, które wymagają szczególnej uwagi lekarza pierwszego kontaktu, rodziców i opiekunów dziecka.
Opracowano listę 10 niepokojących objawów pierwotnych niedoborów odporności, które kwalifikują dziecko do badań diagnostycznych.
Wystarczy jeden z poniższych objawów, aby skierować dziecko na badania w kierunku pierwotnych niedoborów odporności.
Osiem lub więcej zakażeń
w ciągu roku
Dwa lub więcej zakażenia
zatok o ciężkim przebiegu
Trwająca dwa miesiące
lub dłużej antybiotykoterapia
bez wyraźnej poprawy
Dwa lub więcej zapalenia
płuc w ciągu roku
Zahamowanie prawidłowego
rozwoju dziecka lub przyrostu
masy ciała
Powtarzające się głębokie
ropnie skórne lub narządowe
Przewlekająca się grzybica
jamy ustnej i skóry powyżej
1. roku życia
Konieczność długotrwałego
stosowania antybiotyków
dożylnych
Dwa lub więcej ciężkie
zakarzenia: zapalenie mózgu,
kości, posocznica
Wywiad rodzinny wskazujący
na pierwotne niedobory
odporności
PAMIĘTAJMY: ZBYT PÓŹNO ROZPOZNANE WRODZONE ZABURZENIA ODPORNOŚCI
MOGĄ BYĆ PRZYCZYNĄ KALECTWA, A NAWET ZGONU DZIECKA.
Dodatkowe informacje na temat Pierwotnych Niedoborów Odporności dostępne na www.niedoboryodpornosci.pl
Konsultacja merytoryczna – prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska i dr n. med. Bożena Mikołuć

Podobne dokumenty