PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Stawki podatku od nieruchomości

Transkrypt

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Stawki podatku od nieruchomości
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Stawki podatku od nieruchomości na rok 2017 określone są:
Uchwałą Nr XXIII/145/16 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 października
2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
http://prawomiejscowe.pl/institution/16663/legalact/159691/16663/htmlpreview
Nadmienia się, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające
osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych,
a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi
podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów
opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy,
sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.

Podobne dokumenty